Allochtonen in de multiculturele samenleving

Een inleiding

Siep van der Werf

Beschrijving

In Allochtonen in de multiculturele samenleving brengt Siep van der Werf de positie van grote allochtone groepen in kaart: Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen en asielzoekers. Daarbij komen de achtergronden van hun komst naar Nederland aan bod, maar ook facetten als gezondheid, cultuur, godsdienst, rechtspositie, onderwijs en arbeidsmarkt.

De auteur verschaft veel praktische informatie, maar staat ook stil bij vragen als op welke wijze in beleid en voorzieningen de veelal ingewikkelde problematiek kan worden aangepakt. De vorige (vijfde) druk stond onder een andere titel bekend, namelijk Allochtonen - Een inleiding in de multiculturele samenleving.

Verschil met de vorige editie

Deze zesde, herziene druk is geschreven na de twee grote gebeurtenissen die de multiculturele verhoudingen in Nederland hebben geraakt: de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 en de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002. In deze druk heeft de auteur deze en andere relevante ontwikkelingen verwerkt. Verder zijn de teksten met betrekking tot het vreemdelingenrecht, vreemdelingenbeleid en asielzoekersbeleid geactualiseerd en uitgebreid. Daarnaast is er aandacht voor criminaliteit en arbeidsvraagstukken en zijn de statistische gegevens aangepast.

Over de auteur(s)

Siep van der Werf is docent aan de Sociaal-agogische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is ook auteur van De verdeling van arbeid. Met Klaas Hoeksema schreef hij Sociologie voor de praktijk.


2002, 6e druk, 355 pp.

ISBN: 9789062832835

Doelgroep: HBO

€21.50