Rekenen en wiskunde uitgelegd

Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs

Peter Ale, Martine van Schaik

Beschrijving

Goed rekenonderwijs vereist een vakkundige leerkracht die boven de stof staat en vertrouwen heeft in zijn eigen rekenvaardigheid. Een startbekwame leerkracht beheerst niet alleen de basis, maar kent verschillende benaderingen van een probleem, zodat hij kan inspelen op de diverse rekenstrategieŽn van zijn leerlingen.

Met Rekenen en wiskunde uitgelegd brengt de (toekomstige) leerkracht zijn rekenkundige kennis op het niveau dat nodig is om goed rekenonderwijs te geven. De auteurs volgen de structuur van de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde: van hele getallen naar verhoudingen en procenten en vervolgens naar meten, meetkunde en verbanden. Het laatste hoofdstuk biedt een voorbeeld van rekenen binnen een thema of project.

Rekenen en wiskunde uitgelegd biedt naast de basisstof die in de boeken voor leerlingen staat ook een uitbreiding van het vakkundig repertoire. Hiermee is de (toekomstige) leerkracht in staat de stof vanuit een breder perspectief te benaderen. Het boek sluit af met twee series opgaven. De eerste serie betreft de basisvaardigheden en is per domein gerangschikt, de tweede serie betreft opgaven bij het repertoire. De uitwerkingen van de opgaven zijn beschikbaar via de bijbehorende website. De auteurs leggen bij alle onderwerpen een link naar de didactiek. Tevens zijn door het hele boek heen tips opgenomen die de leerkracht handvatten bieden om de stof bij de leerling onder de aandacht te brengen.

Voor wie

Dit boek is bedoeld voor pabo studenten en leerkrachten in het basisonderwijs.

Ondersteunend materiaal

Bij dit boek hoort een eigen website. Op deze website staan extra oefeningen. Klik hier om naar de website te gaan.

Over de auteur(s)

Peter Ale en Martine van Schaik zijn beiden docent reken-/wiskundedidactiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Peter Ale doceert daarnaast ook aan de Universitaire Pabo van Amsterdam.


2011, 1e druk, 248 pp.

ISBN: 9789046902721€32.50