Toolkit SPH - Competentievergroting | Boek

Annemarie de Veen, Joke van den Bogaard

Beschrijving

Competentievergroting is een vorm van hulpverlening die gericht is op het leren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden. Behalve dat geprobeerd kan worden iemands gedragsrepertoire te vergroten of te versterken kan ook de omgeving van de persoon zodanig veranderd worden dat het uiteindelijke resultaat een betere 'fit' van persoon en omgeving is. Zowel residentieel als ambulant werkt men in toenemende mate vanuit het perspectief van competentievergroting. In dit leerpakket wordt de basis gevormd door een casus op het terrein van de jeugdhulpverlening.

Over de auteur(s)

Annemarie de Veen is docent aan de opleiding SPH van de Fontys Hogeschool Eindhoven en Joke van den Bogaard is docent aan de opleiding SPH van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


2001, 1e druk, 40 pp.

ISBN: 9789062832552

Doelgroep: HBO

€8.00


Voeg toe: