De pabotoets aardrijkskunde haal je zo

Aanvullingen

Hieronder vind je een aantal aanvullingen op De pabotoets aardrijkskunde haal je zo.

 • p. 15: toelichting Broeikaseffect
  Uitbreiding laatste zin: ‘Door het versterkt broeikaseffect neemt de gemiddelde temperatuur op aarde toe waardoor de zeespiegel stijgt.’

 • p. 17: toelichting Tijdzonde
  Uitbreiding laatste zin: ‘UTC kent 24 tijdzones.  Wereldwijd zijn echter meer tijdzones in gebruik,  bij elkaar gaat het om tientallen.’

 • p. 31: vraag 4
  Het juiste antwoord is C. Voor D valt iets te zeggen, al gaat het dan wel om een groot vermoeden dat je op de foto plaatsen ziet die onveilig zijn.

 • p. 32: vraag 8
  Antwoord A is goed. Sommige aardrijkskundedocenten vinden B ook goed, maar de grafiek zegt niets over de totale mobiliteit van Nederlanders. 

 • p. 57: toelichting EGKS
  Aanvulling: ‘De vijf andere lidstaten waren België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië.’

 • p. 59: vraag 6
  Antwoord B is goed, al valt volgens een aantal aardrijkskundedocenten ook iets te zeggen voor antwoord D. Antwoord D is echter generaliserend, want daarin wordt gesteld dat er geen moslim is die verder van een moskee wil wonen dan op loopafstand.

 • p. 64: toelichting Magma
  Aanvulling: ‘Ook als magma warm is, wordt het boven de grond lava genoemd.’

 • p. 64: toelichting Sedimentatie
  Aanvulling:  ‘Het op de bodem terechtkomen van door ijs, water of wind meegevoerd materiaal. De verplaatsing heet transport.’

 • p. 77: toelichting Grondwater (aquifer)
  Aanvulling: ‘Er wordt bij aardrijkskunde gesproken over aquifer.  Dat is een waterdragende laag in de ondergrond. Het is een belangrijke waterbron in woestijngebieden.’

 • p. 79: vraag 2
  Aanvulling: Het gaat bij antwoord A om drinkwaterbedrijven.

 • p. 173: vraag 38
  Aanvulling:  Het gaat hier om het versterkt  broeikaseffect.