Voor de klas

Voor de klas - Voorbereidingen op de praktijk bevat een stapsgewijs geordende verzameling werkwijzen en hulpmiddelen om je onderwijsbekwaamheid te ontwikkelen.

1 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Organisatie
onderwijsleeractiviteiten voor groepen en individuen (helpen) organiseren
    BF1
Start van de les
 

 

2 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Inhoud:
kennis overdragen en inzicht stimuleren door lerenden vaardigheden doen oefenen op een bepaald leerstofgebied
 

BF2 Instructies geven

BF2 Opdrachten nabespreken

BF2 Afsluiting van de les

VF2 Aansluiten bij het voorafgaande

VF2 Uitleggen

 

 

3 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Fasering:
onderwijsactiviteiten plannen en uitvoeren in een weloverwogen volgorde
 

BF3 Instructies geven

BF3 Afsluiting van de les

VF3 Aansluiten bij het voorafgaande

VF3 Uitleggen

 

 

4 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Media:
lesmateriaal kiezen, maken en aanbieden met behulp van geschikte media
     

EF4
ICT gebruiken

EF4 Inspelen op de actualiteit

 

5 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Werk- en groeperingsvormen:
werkvormen en groeperingsvormen kiezen en gebruiken

OF5 Oefeningen-opdrachten voordoen

OF5 Groepjes begeleiden bij opdrachten

BF5 Oefeningen-opdrachten voordoen

VF5 Opdrachten begeleiden

VF5 Instructies geven

VF5 Oefeningen-opdrachten voordoen

 

 

6 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Evaluatie:
beginsituatie, leerprocessen en leerresultaten van lerenden evalueren
 

BF6 Opdrachten nabespreken

   

 

7 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Omgang:
zodanig omgaan met leerlingen dat zij zij (zich aangemoedigd voelen tot) actief meedoen
       

 

8 Taakgebied Oriëntatiefase Basisfase Vervolgfase Eindfase
Reflectie:
het eigen onderwijzend handelen kritisch onderzoeken en waar nodig verbeteren