Anarchie en hiërarchie

Een theorie van internationale betrekkingen en buitenlandse politiek

1e druk | 1992 | R.H. Lieshout
Anarchie en hiërarchie

Anarchie en hiërarchie | Boek

9789062839247, 247 pagina's
€ 16,00
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Waarom zijn in de internationale politiek de dingen zoals ze zijn? Wat zijn precies de internationale betrekkingen tussen de staten en hoe kunnen we enig zicht krijgen op deze complexe verhoudingen?

In Anarchie en hiërarchie ontwikkelt de auteur hierover een even eigenzinnige als interessante theorie. Aan de hand van een algemene, empirische gedragstheorie geeft hij een analyse van wat er altijd weer speelt binnen de staten en tussen de staten onderling: macht, conflict en samenwerking. De kernvraag is hierbij steeds hoe macht binnen het (inter)nationale systeem is georganiseerd: wie dwingt de regels af en hoe komt besluitvorming tot stand? Ieder systeem kampt in wezen met dezelfde problemen. Vanuit dit perspectief kan iedere organisatievorm worden geplaatst op een glijdende schaal tussen anarchie en hiërarchie.

De auteur analyseert de kenmerken van deze twee uitersten en constateert dat het internationale systeem van staten vooralsnog anarchistisch is, terwijl de bureaucratieën waarbinnen op nationaal niveau de buitenlandse politiek tot stand komt, hiërarchisch zijn. Ten slotte komt de auteur tot de kern van zijn betoog: staten trachten zich te handhaven binnen het internationale systeem en of dat streven succesvol is hangt niet alleen af van de structuur van dat systeem, maar ook van de manier waarop besluitvorming binnen die staten tot stand komt. Daarmee is dit vierde deel uit de serie 'Nieuwe Didactiek voor Bestuur en Politiek' erin geslaagd zeer ingewikkelde problemen tot hanteerbare begrippen terug te brengen.

De auteur is als universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen verbonden aan de Universiteit Twente.