Archiefwijzer

Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland

3rd edition | 2005 | Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman, Eric Ketelaar
Archiefwijzer
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Archiefwijzer | Boek + website

9789062834747, 165 pages Onbeperkt toegang tot website
€23.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Onderzoekers uit diverse disciplines speuren in archieven naar bronnen die iets te vertellen hebben over mensen en gebeurtenissen uit het verleden. In Nederland wordt er bij verschillende archiefdiensten honderden strekkende kilometers archief bewaard. Om iets in deze massa te kunnen vinden, is het van belang te weten hoe het Nederlands archiefwezen is georganiseerd en welke mogelijkheden het zijn bezoekers biedt.

Dit boek biedt aan alle archiefvorsers, wetenschappers én liefhebbers de informatie die nodig is om effectief in de archieven te werken. Het beschrijft hoe de moderne archiefdiensten zijn ontstaan en welke archieven zij beheren en het gaat in op de rechten van de onderzoekers. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de hulpmiddelen voor archiefonderzoek, zoals gidsen om het materiaal op te sporen, inventarissen en andere toegangen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bronnen die er zijn voor stamboomonderzoek en ten slotte verschaffen de auteurs belangrijke informatie over zaken als oud schrift en vroegere manieren van tijdsaanduiding. Ook wordt veel aandacht besteed aan digitalisering en is bij het boek een webpagina gemaakt met relevante webadressen.

Archiefwijzer is bedoeld voor studenten die een hbo of universitaire geschiedenisstudie volgen, maar ook voor professionals die werkzaam zijn in het archiefwezen en/of bij genealogieverenigingen.

Deze derde, herziene druk is aangepast aan de vele veranderingen die er sinds de verschijning van de vorige druk in het archiefwezen zijn opgetreden. Zo is er aandacht voor de nieuwe en zich aldoor uitbreidende mogelijkheden voor archiefonderzoek op afstand en worden de regels voor bescherming van onder meer de persoonlijke levenssfeer behandeld. Ten slotte is de lay-out vernieuwd.
Yvonne Bos-Rops is werkzaam bij het Nationaal Archief. Marijke Bruggeman is universitair docent archivistiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eric Ketelaar is hoogleraar archief- en informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.