Audiologie en audiometrie

De basis en de praktijk

1st edition | 2012 | Chris L. van Ligtenberg, Hero P. Wit
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Audiologie en audiometrie | Boek

9789046902264, 376 pages
€54.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Audiologie en audiometrie | E-book

9789046961322, 376 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€54.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Slechthorendheid en doofheid zijn ernstige handicaps. Veel ouderen, maar ook steeds meer jongeren hebben te maken met gehoorproblemen. De audiologie houdt zich bezig met deze problemen: met het opsporen, onderzoeken en behandelen ervan. Ook de preventie van slechthorendheid en de revalidatie van slechthorende of dove kinderen en volwassenen horen bij het vakgebied van de audiologie. Daarbij wordt gebruikgemaakt van audiometrie: het meten van het functioneren van het gehoor.

Audiologie en audiometrie
is een basisboek voor dit vakgebied. Het biedt kennis over geluid, over de waarneming ervan en over het gehoororgaan, vanuit natuurkundige en anatomische invalshoek. Hierbij ligt de nadruk op het onderzoeken van het gehoorprobleem en het komen tot de juiste behandeling. Eerst komen de eigenschappen van geluid en auditieve waarneming aan de orde. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de fysiologie en anatomie van het oor en in de manier waarop geluidsgolven het oor binnenkomen. Ook het uitvoeren van audiologisch onderzoek wordt besproken. Ten slotte worden de preventie van gehoorstoornissen, de spraakperceptie, de beginselen van hoorrevalidatie en vestibulair onderzoek behandeld.

Audiologie en audiometrie
is geschreven voor (aankomende) kno-artsen, klinisch fysici-audiologen, logopedisten, audiciens en studenten van iedere andere opleiding met een audiologische component.

 

ERRATUM bij Audiologie en audiometrie: Vanwege een technische fout ontbreken bij een aantal formules haken, accolades en worteltekens. In het erratum staan de juiste formules.

Chris L. van Ligtenberg is klinisch fysicus-audioloog en ruim dertig jaar als directeurverbonden geweest aan het audiologisch centrum van de Prof. J.J. Groen Stichting te Amersfoort.

Hero P. Wit was als hoogleraar audiologie verbonden aan het Audiologisch Instituut van de kno-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen (nu UMCG).

Beiden zijn daarnaast betrokken geweest als initiator en docent bij tal van opleidingen en leergangen op audiologisch gebied.

Voor kno-artsen en audiologen is dit uitstekende werk verplichte kost, voor audiciens en logopedisten is het, met name door het uitgebreide hoofdstuk over audiologisch onderzoek, een nuttig maar zeer pittig naslagwerk.' – NBD Biblion, 19 december 2012