Brochures 2022

In onderstaande brochures vind je nieuwe en herziene uitgaven van Uitgeverij Coutinho per vakgebied. Klik op de knop naast de brochure om deze digitaal in te kijken. 

We bieden op het moment brochures met actuele uitgaven voor NT2 en inburgering, lerarenopleiding basisonderwijs, lerarenopleiding 1e en 2e graads, sociaal werk en pedagogiek, vaardigheden, gezondheidszorg, recht en bestuur, en economie. 

Zie je een uitgave in de brochure die je wilt beoordelen voor je onderwijspraktijk? Vraag op de pagina van de uitgave een gratis* docentexemplaar aan. We zijn benieuwd naar je mening! Ook horen we graag van je als je bepaald materiaal mist of een idee hebt voor een uitgave.

* Bekijk hier de voorwaarden

NT2 en inburgering

In deze brochure vind je een overzicht van onze nieuwste en herziene uitgaven. In 2022 gaan NT2-cursisten inburgeren via de Z-, de B1- of de onderwijsroute. Voor cursisten die de Z-route volgen hebben we nu Goedgeletterd, de nieuwe leergang alfabetisering. Heb je cursisten die de B1-route gaan volgen? Kijk dan eens naar onze leergang KlasNL, waarin veel aandacht is voor praktijkgericht leren. Voor de midden- tot hoogopgeleiden is de herziene leergang Taaltalent een optie, waarin meer aandacht is voor taal op het werk. Medio 2022 verschijnt ook de compleet herziene versie van Nederlands in actie. Tot slot zijn we trots op onze nieuwe uitgaven Maak er werk van!, De werksleutel, Basisboek Alfa NT2 en Spreken met beeld.

Sociaal werk en pedagogiek

De nieuwe, herziene en actuele uitgaven voor de hogere sociale studies staan overzichtelijk in de brochure 2022. We bieden een breed scala aan uitgaven aan en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het sociale domein. Denk hierbij aan onderwerpen als positieve gezondheid, professionele autonomie, maatschappelijke participatie, evidence-based practice, wijkteams jeugd, en recht specifiek voor de sociaal professional. We nodigen je uit een kijkje te nemen.

Lerarenopleiding 1e en 2e graads

Voor de lerarenopleiding 1e en 2e graads is ook dit jaar een nieuwe brochure uitgebracht. Hierin vind je een selectie van onze nieuwste en herziene uitgaven voor de lerarenopleidingen. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven aan en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.

Zo hebben we voor 2022 de nieuwe uitgave Begeleiden van zelfsturing en samenwerking die (toekomstige) docenten uit het vo en mbo helpt met het ontwikkelen van de benodigde deskundigheid om leerlingen goed te begeleiden bij actief leren. Bekende titels als Lessen in orde en Culturele diversiteit in de klas worden op dit moment herzien en zijn komend schooljaar beschikbaar.

Vaardigheden

In deze brochure vind je een selectie van onze nieuwste uitgaven voor het hoger onderwijs op het gebied van vaardigheden en docentprofessionalisering; studiemateriaal dat toekomstige professionals ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden en uitgaven voor jou als docent om jezelf verder te ontplooien als professional. Zo is bijvoorbeeld Maak er geen punt van! nieuw: een uitgave die houvast biedt bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Of Studentgericht begeleiden: voor zowel beginnende als ervaren begeleiders een heel leerzaam, reflecterend en praktisch boek.

Recht en bestuur

In deze brochure vind je een selectie van onze nieuwste uitgaven voor het hoger onderwijs op het gebied van recht en bestuur; studiemateriaal dat toekomstige professionals ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden en het vergaren van kennis. Zo is bijvoorbeeld Recht in de creatieve industrie herzien, want in een tijd waarin nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen staat het recht in de creatieve industrie niet stil. Een andere actuele uitgave is Basisboek legal design, met tools en methodes om toegankelijk recht te ontwerpen.

Lerarenopleiding basisonderwijs

In de nieuwe brochure lerarenopleiding basisonderwijs presenteren wij een selectie van onze nieuwste en herziene uitgaven voor de pabo. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven aan en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Zo noemen we graag de nieuwe uitgave Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs die (toekomstige) docenten helpt om een eigen visie te vormen op het ontwerpen en aanbieden van geïntegreerd zaakvakonderwijs. Bekende titels als Rekenen-wiskunde en didactiek, Spelend leren en ontdekken en Culturele diversiteit in de klas worden herzien.

Gezondheidszorg

De nieuwe, herziene en actuele uitgaven voor het hoger gezondheidszorgonderwijs staan overzichtelijk in de de brochure 2022 We bieden een breed scala aan uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan onderwerpen als positieve gezondheid, maatschappelijke participatie, evidence-based practice en wijkteams jeugd. We nodigen je uit een kijkje te nemen.

Economie

In deze brochure vind je een selectie van onze nieuwste uitgaven voor het hoger onderwijs binnen het economisch domein; studiemateriaal dat toekomstige professionals ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden en het vergaren van kennis. Zo is bijvoorbeeld Crisismanagement herzien en zijn er actuele voorbeelden toegevoegd, zoals de coronacrisis en cybercrises. Ook Interculturele samenwerking in organisaties is herzien met actuele inzichten en discussies met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit.