Brochures 2021

In onderstaande brochures vind je nieuwe en herziene uitgaven van Uitgeverij Coutinho per vakgebied. Klik op de knop naast de brochure om deze digitaal in te kijken. 

We bieden op het moment brochures over NT2-leergangen, Nederlands & vreemdetalenonderwijs voor de 1e en 2e graads lerarenopleiding, Onderwijskunde lerarenopleiding 1e en 2e graads, Onderwijskunde voor de pabo, Zaakvakken voor de pabo, Uitgaven voor het VO, Vakliteratuur voor de hogere sociale studies, Vakliteratuur voor de gezondheidszorgprofessional, Vakliteratuur voor de jeugdprofessional, Nieuwe uitgaven voor het economisch domein, Nieuwe uitgaven voor Journalistiek, Communicatie en Creative Business en Nieuwe uitgaven voor hbo-rechten en SJD. 

Zie je een uitgave in de brochure die je wilt beoordelen voor je onderwijspraktijk? Vraag op de pagina van het desbetreffende studiemateriaal een gratis* docentexemplaar aan.

* Bekijk hier de voorwaarden

NT2-leergangen

In deze brochure vind je een overzicht van onze NT2-leergangen. We zijn blij dat we iedere cursist, van Alfa- tot en met C1-niveau, passend lesmateriaal kunnen aanbieden. Zie je een uitgave die je wil beoordelen voor gebruik in je lessen? Vraag op onze site jouw docentexemplaar aan. We zijn benieuwd naar je mening! Ook horen we graag van je als je bepaald materiaal mist of een idee hebt voor een uitgave.

Nederlands en vreemdetalenonderwijs voor de 1e en 2e graads lerarenopleiding

In deze brochure presenteren wij een actuele selectie van ons ruime aanbod voor de lerarenopleiding. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen diverse nieuwe titels uit. Zoals de uitgave Handboek vreemdetalendidactiek, een boek dat (toekomstige) taaldocenten wegwijs maakt in de verschillende domeinen van het talenonderwijs. Bekende titels als Nederlands in de onderbouw en Handboek taalgericht vakonderwijs zijn herzien.

Onderwijskunde lerarenopleiding 1e en 2e graads

In deze brochure presenteren wij een actuele selectie van ons ruime aanbod voor de lerarenopleiding. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen diverse nieuwe titels uit. Zoals de uitgave Communiceren is docentenwerk, een boek over contact maken, leidinggeven en luisteren in het onderwijs. Bekende titels als Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding en Gemotiveerd leren en lesgeven zijn of worden herzien.

Onderwijskunde voor de pabo

In deze brochure presenteren wij een actuele selectie van ons ruime aanbod voor de pabo. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen diverse nieuwe titels uit. Zoals de uitgave Democratie begint bij jezelf, een boek over innerlijke democratie en Les is meer, een boek met 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen. Bekende titels als Begeleiden van actief leren en Lessen in orde in het basisonderwijs zijn of worden herzien.

Zaakvakken voor de pabo

In deze brochure presenteren wij een actuele selectie van ons ruime aanbod voor de zaakvakken op de pabo. We bieden een breed scala aan vakspecifieke uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen diverse nieuwe titels uit. Zo worden de uitgaven Natuuronderwijs inzichtelijk en De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo dit voorjaar herzien, en samen met de verschijning van de nieuwe Praktische didactiek voor Natuur & Techniek, zijn daarmee al onze uitgaven op het gebied van natuuronderwijs weer up to date. Met de komst van Geschiedenis InZicht en de twee delen van De wereld in met aardrijkskunde bieden we nu ook voor geschiedenis en aardrijkskunde een compleet pakket.

Uitgaven voor het Voortgezet Onderwijs

In deze brochure presenteren wij een actuele selectie van ons ruime aanbod voor het voortgezet onderwijs. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen diverse nieuwe titels uit. Zoals de uitgave Psychologisch – Ontwikkeling, bestaande uit een leer- en een werkboek dat vo leerlingen inzicht geeft in hun eigen ontwikkeling. Eerder verscheen al Psychologisch – Psyche en brein dat de belangrijkste kenmerken van je functioneren en daarmee van je brein behandelt. Voor de leraren in het vo zijn de boeken Communiceren is docentenwerk, Les is meer en Een goede les interessant. Verder bieden we ook een aantal leuke boeken over taalonderwijs.

Vakliteratuur voor de hogere sociale studies

Veranderingen en aanpassingen vanuit zowel de politiek, de samenleving als de opleidingen maken het werk binnen het sociaal domein uitdagend. Aan opleidingen de taak om voorbereid te zijn op de toekomst. Wij helpen bij het toekomstbestendig maken van opleidingen en leertrajecten door studiematerialen te ontwikkelen die passen bij een leven lang ontwikkelen. In deze brochure vind je een overzicht van recente en actuele vakliteratuur voor de sociaal professional.

Vakliteratuur voor de gezondheidszorgprofessional

Gezondheidszorgprofessionals hebben de uitdagende opdracht om met oprechte aandacht deskundige begeleiding en zorg te bieden aan cliënten. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen van het werkveld én de onderwijssector dat zij op een nieuwe manier naar zorg kijken. Wij helpen bij het toekomstbestendig maken van opleidingen en leertrajecten door studiematerialen te ontwikkelen die passen bij een leven lang leren. In deze brochure vind je een overzicht van recente en actuele vakliteratuur voor de gezondheidszorgprofessional.

Vakliteratuur voor de jeugdprofessional

Jeugdprofessionals staan voor de uitdagende opdracht om kinderen, jeugdigen en hun ouders te ondersteunen bij opgroeien en opvoeden. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen van het werkveld én het onderwijs dat zij blijven innoveren. Wij helpen bij het toekomstbestendig maken van opleidingen en leertrajecten door studiematerialen te ontwikkelen die passen bij een leven lang leren. In deze brochure vind je een overzicht van recente en actuele vakliteratuur voor de jeugdprofessional.

Nieuwe uitgaven voor het economisch domein

In deze brochure vind je een selectie van onze nieuwste uitgaven voor hbo-opleidingen binnen het economisch domein. We bieden studiemateriaal dat toekomstig professionals ondersteunt in het ontwikkelen van de belangrijkste vaardigheden binnen hun vakgebied, zoals Een onderzoekende houding in bedrijf. Met deze uitgave leren studenten kritisch, bedachtzaam en nieuwsgierig te zijn. Het boek laat verder zien hoe je effectief en creatief met het delen van informatie kunt omgaan. Kijk in de brochure voor deze en andere relevante uitgaven.

Nieuwe uitgaven voor Journalistiek, Communicatie en Creative Business

Het Basisboek schrijven voor media concentreert zich op de belangrijkste vragen die je als schrijver moet stellen en de mogelijkheden die dat oplevert. Vol aansprekende voorbeelden en opdrachten geeft deze uitgave alle handvatten voor het schrijven van een goed verhaal. Bekijk de brochure voor meer informatie over deze titel en andere uitgaven voor de hbo-opleidingen Journalistiek, Communicatie en Creative Business.

Nieuwe uitgaven voor hbo-rechten en SJD

Wij proberen zo goed mogelijk in te spelen op maatschappelijke en actuele ontwikkelingen. Legal design is een ontwerpaanpak die steeds breder wordt ingezet en in maatschappelijk belang toeneemt. Het wordt dan ook steeds belangrijker studenten hierin op te leiden. Het Basisboek legal design beschrijft de kernconcepten van legal design en bevat tools en methoden waarmee studenten hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Je kunt er meer over lezen in de brochure.