DANS!

Praktisch handboek voor het basisonderwijs

2nd edition | 2019 | Etje Heijdanus-de Boer, Anouk van Nunen, Ronald Hueskens, Pauline Verhallen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

DANS! | Boek + website

9789046906248, 272 pages Onbeperkt toegang tot website
€33.50
 • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
 • 2 business day delivery within the Netherlands
 • In stock

DANS! | Code voor website

9789046966990 Onbeperkt toegang tot website
€13.95
 • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

DANS! | E-book + website

9789046966983, 272 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€33.50
 • Direct access to your study materials
 • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang. Zo verkennen zij zichzelf, de ander en de wereld. Het vak dans is daarom via de Kerndoelen primair onderwijs en de Kennisbasis Pabo een vast onderdeel in de curricula.

DANS! is het eerste handboek dat de resultaten van onderzoek, beleidsvorming  en jarenlange ervaring vertaalt naar een praktische handreiking. Met DANS! ontdek je als (aankomende) leerkracht de mogelijkheden van dans en leer je deze toe te passen in en te ontwikkelen voor je eigen lessen.

In het theoretische deel van DANS! wordt het vak onderbouwd en didactisch uitgewerkt vanuit leertheorieën, leerprocessen en ontwikkelingspsychologie. Verder bevat het een inzichtelijke leerlijn voor studenten, van een eerste dansactiviteit tot het volledig zelf ontwerpen van integratieve lessen. Ook is er uitgebreid aandacht voor voorgestructureerde dans, receptie en reflectie. Het praktische deel omvat leerlijnen dans voor groep 1 tot en met 8, voorbeelden van begeleiden van een dansproces in de (stage)praktijk en een gevarieerd aanbod met praktijkvoorbeelden, lessen, casussen, kijkwijzers en suggesties. Handreikingen voor het vormgeven van vakkenintegratie en inspirerend (digitaal) beeldmateriaal maken dit praktische handboek compleet.

DANS! richt zich op pabo studenten en leerkrachten in het basisonderwijs. Het handboek is ook geschikt voor studenten aan een kunstvakopleiding Dans.

 

De tweede druk van DANS! maakt een verdiepingsslag met nieuwe (praktijk)inzichten. Ook wordt tegemoetgekomen aan de suggesties van de gebruikers van het boek.

 • nieuwe inzichten op het gebied van cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder creativiteitsontwikkeling en onderzoekend vermogen;
 • een inzichtelijke leer-/ontwikkelingslijn: hoe te komen van een eerste dansactiviteit tot het volledig zelf ontwerpen van integratieve danslessen;
 • leertheoretische onderbouwing van dans in het onderwijs;
 • actualisatie van de leerlijn dans voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8;
 • meer aandacht voor de voorgestructureerde dans, receptie en reflectie;
 • aandacht voor receptie van professionele dans;
 • meer uitgewerkte voorbeelden van begeleiden van een dansproces in de (stage)praktijk voor groep 1 t/m 8;
 • meer variatie in voorbeeldlessen, kijkwijzers, casussen, praktijkvoorbeelden en suggesties;
 • inspirerend beeldmateriaal, waaronder fragmenten van voorstellingen van Nederlands Danstheater;

Het docentenmateriaal bij DANS! bestaat uit een docentenhandleiding.

Request teaching material

Alle auteurs hebben ruime ervaring als docent dans en docent drama in het basis- en in het opleidingsonderwijs. Etje Heijdanus-de Boer en Anouk van Nunen zijn tevens mede-opstellers van de Kennisbasis Dans en de Kennisbasis Drama. Ronald Hueskens is ook docent cultuureducatie. Pauline Verhallen is tevens cultuurcoach en coördinator scholing en deskundigheidsbevordering.

'Het boek bestaat uit dertien compacte hoofdstukken, waarvan de eerste zich met name richten op de didactiek. Naarmate het boek vordert, wordt er steeds meer een verband gelegd met de dagelijkse praktijk door middel van verdieping in de leerlijnen, het ontwerpen van lessen, lesvoorbereidingsformulieren, reflectieformulieren en voorbeeldlessen. Het boek leest vrij gemakkelijk weg, mede doordat de inhoud verdeeld is in korte subonderdelen en rijkelijk ondersteund wordt met praktijkvoorbeelden, overzichtelijke schema's en overzichten. Zeer geschikt voor pabostudenten en leerkrachten in het basisonderwijs die willen leren door daadwerkelijk te doen. In deze herziene druk zijn twee hoofdstukken toegevoegd: over het ontwerpen van een les dans en over het verband tussen dans en andere vakken.' - NBD Biblion, 7 augustus 2019

'Voor dansonderwijs op jouw school kun je gebruikmaken van de inzichten in Dans! Dit praktisch handboek voor het po is, voor zover bekend, het enige dat tips geeft om vanuit leer- en ontwikkelingstheorieen en het leerplankader tot danslessen te komen. De opbouw en de inhoud van het boek maken het geschikt voor toekomstige of ervaren leraren die onderbouwd aandacht willen besteden aan de leerdoelen voor het vak dans binnen kunstzinnige orientatie. Dans! is dan ook een welkome aanvulling in de boekenkast op elke pabo en basisschool.'  - Tijdschrift Didactief, november 2019