De pedagogisch sensitieve leraar

Werken aan brede opbrengsten

1st edition | 2015 | Anouke Bakx
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

De pedagogisch sensitieve leraar | Boek + website

9789046904442, 240 pages Onbeperkt toegang tot website
€30.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

De pedagogisch sensitieve leraar | E-book

9789046962916, 240 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Al enige tijd benadrukt onder andere het ministerie van OCW de kwaliteit van de leraar en het realiseren van hoge(re) leeropbrengsten door leerlingen. Een positief pedagogisch klimaat draagt bij aan goede leeropbrengsten. De pedagogisch sensitieve leraar maakt écht het verschil, maar hoe? Dit boek helpt (toekomstige) leerkrachten om het onderwijs en het pedagogisch klimaat zo in te richten, dat goede onderwijsopbrengsten optimaal gestimuleerd worden. De pedagogisch sensitieve leraar is gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten en geeft leerkrachten bouwstenen om vanuit hun pedagogische sensitiviteit systematisch te kunnen werken aan de groei van hun leerlingen.


De pedagogisch sensitieve leraar bevat acht hoofdstukken, die achtereenvolgens, maar ook los gelezen kunnen worden. De rol van de leraar komt aan bod, evenals bouwstenen om een pedagogisch sensitieve leerkracht te worden, die opbrengstgericht en handelingsgericht werkt. Ook gaat het boek ondere andere in op feedback geven, een positieve mindset stimuleren bij leerlingen, hen laten ‘omdenken’ en in een team werken aan een positief pedagogisch klimaat.

Elk hoofdstuk bevat een overzichtelijke ‘theoriebox’ met achtergrondinformatie, herkenbare praktijkvoorbeelden, ‘ga eens na-kaders’ voor zelfreflectie en handreikingen om de theorie in de vingers te krijgen. Er is een aanvullende website met verdiepende bronnen, bruikbare tools en formulieren.

Dit boek is interessant voor pabo studenten en voor alle leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.

Anouke Bakx is onderwijspsycholoog en heeft ook zelf als leerkracht basisonderwijs gewerkt. Zij werkt als lector Leren & Innoveren aan de Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie. Aan het boek hebben verschillende onderwijsexperts bijgedragen.

'Rijke uitgave waarin de bijdrage van een goed pedagogisch klimaat bij het behalen van brede onderwijsopbrengsten, onderbouwd en op waarde geschat wordt. Dat is pas echt onderwijs 'genieten'! - NBD Biblion, 27 augustus 2015

'Prettig vormgegeven, voorzien van praktijkvoorbeelden, heeft een mooie website en diverse theorieën worden op een heldere wijze beschreven. Zeker een aanrader.' - Lichamelijke opvoeding magazine, december 2015

‘Heldere start met de leerdoelen per hoofdstuk, dit is mooi overzichtelijk. Voor ons als opleiding is het handig dat de hoofdstukken ook losstaand gelezen kunnen worden. De theorieboxen zijn goed bruikbaar en passend. Sluit aan bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Duidelijk en overzichtelijk. Als losse onderdelen te gebruiken.’ – docente Hogeschool Windesheim, 24 november 2017

‘Helder, basic, volgbaar. Mooi dat er regelmatig terugkomt dat de inzet van de leerkracht er toe doet. Omdat alle facetten in het boek staan beschreven die relevant zijn voor de praktijk. Studenten komen het zeker tegen in de scholen waar ze aan de slag gaan. Belangrijke begrippen worden verduidelijkt en op deze manier ontstaat een gezamenlijke onderwijstaal. We gebruiken het omdat het de kern omvat van de pedagogisch sensitieve leerkracht. En die doet er toe.’ – docent hogeschool Marnix, januari 2018

‘Uitgave is prima geschikt om in te zetten in curriculum. Boek is goed leesbaar, geeft duidelijke doelen aan. Basis is recent wetenschappelijk onderzoek. Veel koppeling van theorie en praktijk. Korte paragrafen maken het goed leesbaar. Boxen met theorie maken het mogelijk om te werken met het boek op verdiepend niveau. Boek hoeft niet van voor naar achteren gelezen te worden. Kan per hoofdstuk of per onderdeel.’ – docent Fontys Hogeschool, 23 februari 2018