Goochelen met informatievaardigheden

Een didactische aanpak

1st edition | 2010 | Peter den Hollander

Goochelen met informatievaardigheden | Boek + website

9789046902004, 179 pages Onbeperkt toegang tot website
€19.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Goochelen met informatievaardigheden | E-book + website

9789046961100, 179 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€19.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

In onze kennisintensieve samenleving neemt het aanbod van informatie voortdurend toe. Het is essentieel dat leerlingen de vaardigheden leren om die veelheid aan informatie te hanteren. Ze moeten de benodigde informatie kunnen opsporen, beoordelen en effectief en zorgvuldig gebruiken. Het onderwijs heeft de taak deze informatievaardigheden aan te leren.

In Goochelen met informatievaardigheden leren (aankomende) leerkrachten en leraren in het primair en secundair onderwijs hoe zij hun leerlingen informatievaardig kunnen maken. Het boek bestaat uit twee delen. Eerst wordt ingegaan op de achtergronden van informatievaardigheden: de manier waarop kinderen gebruikmaken van internet, de theorie achter informatievaardigheden en internetvaardigheden en de manier waarop leerprocessen verlopen. In het tweede deel wordt aan de hand van het Suc6-model een gestructureerde aanpak van onderwijs in informatievaardigheden uiteengezet. De lezer leert om het informatiezoekproces volgens vaste stappen te sturen en oefent hiermee aan de hand van praktische opdrachten.

Goochelen met informatievaardigheden is geschreven voor studenten aan de pabo en/of een 2e-graads lerarenopleiding, maar ook voor leerkrachten werkzaam in het primair onderwijs of de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Peter den Hollander is directeur van Infovaardig, Instituut voor media en informatievaardigheden in Den Haag en docent Nederlands aan het Montaigne Lyceum in Den Haag.

'Een goed leerboek voor het bestuderen van informatievaardigheden in groepsverband.' – Sjoerd Spoelstra, ICT nieuws

Vives (het vakblad ten behoeven van (ICT-)vernieuwingen binnen het onderwijs) onderzocht het nut van aanleren van informatievaardigheden. Lees het artikel.