Handicaps bij het leren

Een handreiking aan leerkrachten in het gewoon voortgezet onderwijs

2nd edition | 1993 | Tilly Dinger (red.)
Handicaps bij het leren
Dit boek gaat over handicaps die kunnen voorkomen bij leerlingen in de leeftijd van tien tot achttien die ondanks hun handicap het gewone basis- of voortgezet onderwijs willen blijven volgen. De beschreven handicaps hebben te maken met taal- en rekenvaardigheid. Uit het boek leren docenten en anderen uit de omgeving van kinderen met een dergelijke handicap hoe zij de problemen kunnen signaleren, en hoe zij met meer begrip voor de achtergronden, de kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren. Voor mensen met enige onderwijskundige kennis en ervaring (bij voorbeeld opgedaan in de propedeuse) is de inhoud van het boek zelfstandig te bestuderen.
Tilly Dinger studeerde Spaanse taal- en letterkunde en fonetiek aan de Universiteit van Amsterdam.