Kinderen met cerebrale parese

Motorische ontwikkeling en behandeling

1st edition | 1997 | A. Vermeer, G. Lankhorst (red.)
Kinderen met cerebrale parese
Kinderen met cerebrale parese hebben een beschadiging aan de hersenen die blijvend is en niet onderhevig aan verbetering of verslechtering. In dit boek benaderen de auteurs de motorische ontwikkeling en behandeling van deze kinderen functioneel, dat wil zeggen vanuit de gevolgen die de stoornis heeft voor hun dagelijks functioneren. Daartoe brengen zij vanuit verschillende disciplines klinisch relevante informatie bijeen. Het boek biedt een gedegen basis voor verder onderzoek naar interventies.
Adri Vermeer is hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Guus Lankhorst is als hoogleraar revalidatie verbonden aan het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit.