Kwalitatieve analyse

Uitgangspunten en procedures

1st edition | 2004 | Fred Wester , Vincent Peters
Kwalitatieve analyse
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Over kwalitatief onderzoek is de laatste jaren veel gepubliceerd, zowel op inleidend als op specialistisch niveau. Daarnaast is er een enorme ontwikkeling geweest op het gebied van elektronische tekstverwerking en van programmatuur voor kwalitatieve analyse. Een probleem van het werken met standaardprogramma's is dat de gebruiker uit het oog verliest waar het bij kwalitatief analyseren om gaat: het maken van een systematische analyse door een diepgaande verkenning van het basismateriaal.

Vanuit deze optiek behandelen de auteurs Wester en Peters de kwalitatieve analyse als een stapsgewijze procedure in het kwalitatief-interpreterende onderzoek. Daarbij wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor kwalitatief onderzoek, de keuzes met betrekking tot de onderzoeksopzet, de mogelijkheden van waarneming, de doelstellingen van de analysefasen en de kwaliteitscontroles. Binnen die context komen de concrete werkwijze in de analyse en de mogelijke rol van de computer daarbij aan bod.

Het boek is bedoeld voor studenten en onderzoekers die kennis moeten of willen maken met de concrete procedures die gangbaar zijn in de kwalitatieve analyse en de inzet van de computer daarbij.

Fred Wester is als hoogleraar Communicatiewetenschap verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en Vincent Peters aan de Nijmegen School of Management van dezelfde universiteit.