Macht, recht en markt

Een inleidend historisch overzicht van de wereldpolitiek

1st edition | 2002 | Carel H. Jansen
Macht, recht en markt

Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd om orde te scheppen in de chaos van de wereld. Herhaaldelijk is daarbij gesproken over een nieuwe wereldorde. Veel machthebbers hebben gedacht dat zij geroepen waren om in hun deel van de wereld orde te scheppen. De meest bevlogenen willen hun eigen orde aan de hele mensheid opleggen. Is de Amerikaanse president George W. Bush daarvan niet een sprekend voorbeeld?

In Macht, recht en markt schetst Carel Jansen een fascinerend beeld van wat er de laatste 100 jaar op het gebied van de internationale ordening is bereikt, maar ook van wat er nog steeds aan ontbreekt. Hij heeft daarbij de internationale ontwikkelingen ondergebracht in vier thema's: vrede en veiligheid, mensenrechten, internationaal recht en sociaal-economische ontwikkeling.

Carel H. Jansen is als journalist werkzaam geweest bij Het Parool en de Haagsche Courant. Als docent geschiedenis en internationale betrekkingen was hij verbonden aan de School voor Journalistiek in Utrecht.