Management in het publieke domein

Issues, instituties en instrumenten

1st edition | 2004 | Mirko Noordegraaf
Management in het publieke domein
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Management in het publieke domein | Boek

9789062834105, 407 pages Onbeperkt toegang tot website
€38.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Zowel in de wetenschap als in de praktijk worden visies en meningen ontwikkeld over hoe in het publieke domein georganiseerd en gemanaged zou moeten worden. In Management in het publieke domein – Issues, instituties en instrumenten wordt het praktische en wetenschappelijke denken over publiek management systematisch in kaart gebracht.


Management in het publieke domein onderscheidt vier basisbenaderingen aan de hand van vier cases op de terreinen openbaar vervoer, gezondheidszorg, infrastructuur en landbouw. De uitgave geeft daarbij aan welke benadering in welke situatie het meest zinvol is. Tot slot wordt de balans op gemaakt: Waarom is publiek management belangrijk geworden? Hoe staat het er voor en wat moet er in de toekomst gebeuren?

Management in het publieke domein zet lezers aan tot een kritische beschouwing en geeft tegelijkertijd handvatten om tot oplossingen in de praktijk te komen. Hoe kunnen managers in het publieke domein zich professionaliseren? Hoe kunnen zij in concrete situaties voor de juiste benadering kiezen?

Management in het publieke domein is geschikt voor studenten bestuurskunde, beleidswetenschap, bestuurs- en organisatiewetenschap, alsmede voor onderzoekers, publiek managers en ieder ander die beleid en organisatie in het publieke domein vorm moet geven.

Het docentenmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding. De auteurs gaan hier in op:

  • over het boek;
  • gebruik in colleges;
  • actualiteit en casuïstiek;
  • extra literatuur;
  • opdrachten;
  • tentamineren;
  • na het boek.

 

Request teaching material

Mirko Noordegraaf is verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) van de Universiteit Utrecht.