Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg

2nd edition | 2015 | Eveline Wouters, Yvonne van Zaalen, Janna Bruijning
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg | Boek + website

9789046904275, 236 pages Onbeperkt toegang tot website
€30.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg | E-book + website

9789046962756, 236 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Binnen de zorgsector is het steeds gebruikelijker om praktijkproblemen te benaderen met een onderzoekende houding. Het beleid en de praktijk worden hierbij kritisch onderzocht. Zo leidt praktijkgericht onderzoek tot een aanpak die een verbetering van de beroepspraktijk teweegbrengt.

Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg biedt een leidraad voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Deze tweede druk is geheel herzien, waarbij de hoofdstukindeling sterk is veranderd. Hoofdstuk 1 vormt nu een algemene introductie tot praktijkgericht onderzoek. In hoofdstuk 2 maken studenten kennis met de ethische kant van onderzoek. Hoofdstuk 3 helpt ze om onderzoeksliteratuur kritisch te lezen. Hoofdstuk 4 leert studenten vooronderzoek te vertalen naar goede onderzoeksvragen. Hoofdstuk 5 gaat over het zelf uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de (medische en paramedische) zorg. Het boek sluit af met een hoofdstuk over het onder de aandacht brengen van onderzoeksresultaten. Op de website is ondersteunend materiaal te vinden.

Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg
biedt studenten van medische en paramedische opleidingen en andere opleidingen in de gezondheidszorg een praktische voorbereiding op het afstudeeronderzoek en een basis voor het werken in de beroepspraktijk.

Eveline Wouters is als lector verbonden aan het lectoraat Health Innovations & Technology van Fontys Paramedische Hogeschool.

Yvonne van Zaalen is associate lector bij hetzelfde lectoraat.

Janna Bruijning is als hogeschoolhoofddocent Oogzorg verbonden aan het Instituut voor Paramedische Studies van de Hogeschool Utrecht.