Praktische taalvaardigheid voor Engels in het basisonderwijs

Spreekvaardigheid

2nd edition | 2008 | Sibilla Oskam

Om goed Engels te kunnen geven, moet een leerkracht niet alleen over de nodige vakdidactiek beschikken, ook zijn eigen taalvaardigheid moet op niveau zijn. Met deze uitgave en het uitspraak- en grammaticadeel verwerven pabostudenten de taalvaardigheid die zij nodig hebben bij het lesgeven in het basisonderwijs.


Met dit deel Spreekvaardigheid behandelt het Engels zoals het wordt toegepast in de Eibo-praktijk. Zo komen tal van uitdrukkingen en zegswijzen aan de orde die gebruikt worden om bijvoorbeeld instructies te geven, orde te bewaren of leerlingen te prijzen.

Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs: Spreekvaardigheid vormt samen met Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs: Uitspraak en grammatica en Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs een studiepakket. De boeken kunnen zelfstandig gebruikt worden, maar maar de inhoud van het deel Uitspraak en grammatica wordt in het deel Spreekvaardigheid bekend verondersteld.

Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs is geschikt voor zowel studenten aan de lerarenopleiding als voor professionals.

Het docentenmateriaal bij Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs bestaat uit een docentenhandleiding en de Standaard vroeg vreemdetalenonderwijs van het Europees Platform.

Request teaching material
Sibilla Oskam was tot voor kort als docente Engels verbonden aan de Educatieve Faculteit van de Hogeschool van Amsterdam, afdeling lerarenopleiding basisonderwijs.