Psychologie voor de praktijk

5th edition | 2004 | Jakop Rigter
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Psychologie voor de praktijk | Boek + website

9789062832842, 335 pages Onbeperkt toegang tot website
€30.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Psychologie voor de praktijk | E-book + website

9789046962299, 335 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€30.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

Hoe je als hulpverlener of leerkracht praktisch moet handelen is meestal niet eenduidig uit theorieën af te leiden. Ook bij de psychologie wijkt de theorie vaak af van de praktijk. De toekomstige hulpverlener of leerkracht krijgt vele theorieën aangeboden, maar hoe werkt het eigenlijk?

Psychologie voor de praktijk behandelt veel theoretische inzichten maar altijd verbonden met de praktische bruikbaarheid in het werkveld. De student maakt kennis met de vele toepassingsgebieden van de psychologie. Onderwerpen die vooral veelvuldig terugkeren binnen sociaal-agogische opleidingen en het daaraan verbonden werkveld, zoals leren, emoties, persoonswaarneming en communicatie, komen uitgebreid aan bod. De student weet, na bestudering van de stof, belangrijke begrippen en toepassingen te definiëren en met elkaar in verband te brengen. Controlevragen en oefenopdrachten op de website vergroten het inzicht en trainen het probleemoplossend werken.

Geschikt voor eerstejaars hbo-studenten van sociaal-agogische opleidingen, waarbij gedacht moet worden aan de studierichtingen SPH, MWD, Cultureel- en Personeelswerk, Jeugdhulpverlening (hbo-j) en Verpleegkunde (hbo-v).

Ten opzichte van de vorige druk is deze herziene, vijfde druk geheel herschreven en geactualiseerd. Vooral de hoofdstukken over emotie en motivatie zijn grondig veranderd. Daarnaast is er een nieuw hoofdstuk over persoonlijkheid toegevoegd. De opdrachten die bij het boek horen, zijn herschreven en worden aangeboden op een website.
Jakop Rigter is als docent psychologie en psychopathologie verbonden aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Haagse Hogeschool. Tevens is hij werkzaam bij het kenniscentrum Jeugd & Opvoeding verbonden aan dezelfde hogeschool.