Thuis!

Sociale redzaamheid voor anderstalige senioren

1st edition | 2005 | Vera de Bot, Gerrie Gastelaars
Thuis!

De inburgering en integratie van allochtonen in Nederland is al jaren een belangrijk agendapunt. De eerste generatie migranten is daarbij echter een vergeten groep, zeker wat taalcursussen betreft. Voor deze groep, de anderstalige senioren, is de lesmethode Thuis! ontwikkeld. Hiermee kunnen zij hun Nederlands verbeteren en zich voorbereiden op het ouder worden in Nederland.

De methode is opgebouwd rond tien thema's zoals werk, cultuur en vrije tijd, die uitgewerkt zijn in taallessen. Deze thema's sluiten aan bij de belevingswereld van allochtone ouderen en informeren hen over allerlei relevante onderwerpen, voorzieningen en instellingen: Hoe voorkom je ongelukjes in huis? Hoe kun je een volkstuintje krijgen? Wat is de wijkpost voor ouderen?

In Thuis! staat het praktisch taalgebruik centraal. De nadruk ligt op spreken en luisteren. Naast reguliere lessen voor in het klaslokaal bevat de methode ook 'eropuit-lessen', waarin de cursisten het geleerde in de praktijk toepassen.

De methode bestaat uit een cursistenboek en een uitvoerige docentenhandleiding met audio-cd's.

De lesmethode is bedoeld voor anderstalige senioren, ongeacht het NT2-niveau, die hun Nederlands willen verbeteren.

Thuis! is ontwikkeld door FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Vera de Bot en Gerrie Gastelaars zijn verbonden aan de afdeling NT2 van de VU.