Van alles wat meenemen

Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland

3rd edition | 2010 | Anke van Keulen, Annemiek van Beurden, Trees Pels
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Van alles wat meenemen | Boek + website

9789046902233, 240 pages Onbeperkt toegang tot website
€26.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Van alles wat meenemen | E-book + website

9789046962206, 240 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€26.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Hoe voeden ouders in Nederland hun kinderen op? Die vraag wordt steeds vaker gesteld: bij problemen met jongeren komt steevast de opvoeding (of het gebrek daaraan) naar voren. Tegelijkertijd is het antwoord steeds minder eenduidig. Onze samenleving kent een grote diversiteit aan opvoedingsstijlen en van elke stijl leren we en nemen we iets mee.

Dit boek maakt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar opvoedingsstijlen toegankelijk voor (toekomstige) beroepskrachten in het pedagogisch vakgebied. Gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit bínnen deze groepen. Hierbij wordt de opvoeding binnen autochtone Nederlandse gezinnen vergeleken met de opvoeding binnen van oorsprong Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Chinese, Surinaams-Creoolse en vluchtelingengezinnen.

Aan het eind van ieder hoofdstuk staan vragen en opdrachten, waarmee de lezer de inhoud steeds aan zijn eigen normen en waarden toetst. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk portretten van succesvolle pedagogische professionals, waarin zij vertellen hoe zij in hun werk omgaan met de diversiteit in opvoedingsstijlen.

Van alles wat meenemen
is bedoeld voor studenten en professionals die beroepsmatig werken met ouders en kinderen in de sectoren onderwijs, welzijn, jeugdzorg en jeugdbescherming.

In deze derde, herziene druk zijn een aantal wijzigingen en veranderingen aangebracht. Zo is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over vluchtelingen in het algemeen en een hoofdstuk over Antilliaanse gezinnen en zijn er portretten vol ervaringen van succesvolle pedagogische professionals toegevoegd. Daarnaast is het werken met diversiteit concreet en praktischer beschreven.

Anke van Keulen is partner in bureau MUTANT en ontwikkelaar en trainer op pedagogisch gebied.

Annemiek van Beurden is manager in de kinderopvang en is freelance trainer en auteur.

Trees Pels is als onderzoeker verbonden aan Verwey-Jonker Instituut/VU.