Verstaanbaar spreken

Een handleiding uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal

2nd edition | 1999 | Karolien Thio, Margreet Verboog
Verstaanbaar spreken

Verstaanbaar spreken | Boek

9789062838974, 120 pages
€16.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Een onduidelijke uitspraak geeft in het dagelijks leven niet alleen aanleiding tot misverstanden, maar wekt ook dikwijls ergernis en afkeer. De tolerantie voor een afwijkende uitspraak is helaas zeer gering. Het is voor nieuwkomers, die juist Nederlands leren om zich in onze maatschappij te kunnen redden dan ook van groot belang dat zij een acceptabele uitspraak hebben. Het aanleren van een goede uitspraak is daarom een belangrijke taak van de docent Nederlands als tweede taal.


Verstaanbaar spreken is een praktisch boek waarmee de docent meteen aan de slag kan. Het bestaat uit twee delen: theorie en oefeningen. In het eerste deel zetten de auteurs uiteen wat zij onder 'verstaanbaarheid' verstaan en waarom dit begrip zo belangrijk is. Vervolgens gaan zij in op de theorie, die zij steeds aan de hand van voorbeelden verduidelijken. Tot slot bieden zij de lezer talloze klassikale oefeningen en geven zij extra hulp aan individuele leerlingen. In deel 2 zijn voor alle niveaus uitgewerkte oefeningen opgenomen. Bij iedere oefening hebben de auteurs aangegeven op welk niveau de oefening het best kan worden gedaan.

Verstaanbaar spreken is bestemd voor docenten (in opleiding) NT2.

De auteurs zijn logopedist en linguïst, werkzaam in het NT2-onderwijs. Zij zijn de oprichters van Bureau Spreektaal in Amsterdam.