Werken in de brede school

Een pedagogische benadering

1st edition | 2012 | Jeannette Doornenbal, Saskia van Oenen, Wouter Pols (red.)

De brede school is een normaal verschijnsel in het onderwijslandschap geworden. De brede school bereidt kinderen – net als elke school – op hun toekomst voor, maar stelt hen ook in staat voor zichzelf een toekomst te ontwerpen. Daarom worden in de brede school kinderen niet alleen onderwezen, maar ook opgevangen, opgevoed en begeleid. Dat is in een notendop de pedagogische opdracht van de brede school.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt aan de hand van twee casussen de brede school geïntroduceerd. In het tweede deel staat de pedagogische opdracht van de brede school centraal. Deel drie bevat hoofdstukken over interprofessionele samenwerking, buurtwerk, opvang, sport, cultuureducatie, zorg en ouderbetrokkenheid. In het laatste hoofdstuk van dit deel wordt de balans opgemaakt: Wat is nu precies de meerwaarde van de brede school? In een appendix is aanvullende informatie over de brede school opgenomen, zoals wetgevende kaders, internationale voorbeelden van brede scholen en recente ontwikkelingen.

Werken in de brede school richt zich op (toekomstige) leraren, pedagogisch medewerkers en (andere) sociale professionals die de pedagogische opdracht van de brede school met elkaar in praktijk brengen.

Jeannette Doornenbal is lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool in Groningen, Saskia van Oenen is verbonden aan het Nederlands Jeugdinstituut en Wouter Pols is werkzaam bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam.

'Het boek geeft een goed overzicht van alle ontwikkelingen op dit moment en omvat een mixture van theoretische en wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en voorbeelden uit de praktijk. Daardoor is het niet alleen bruikbaar voor opleidingssituaties, maar kan het ook goed gebruikt worden voor beleidsontwikkeling en verder onderzoek.' – NBD Biblion, augustus 2012

'Het is geschreven door auteurs die hun sporen op het gebied van de brede school en de pedagogiek hebben verdiend. Dat is te zien aan de manier waarop het boek is opgezet en in de vele voorbeelden en praktijkbeschrijvingen. (...) Aan de zorg voor kwetsbare kinderen wordt een interessant en pedagogisch zeer relevant hoofdstuk gewijd: hoe slagen (brede) scholen erin elk kind dat te bieden wat het nodig heeft (passend onderwijs voor iedere leerling dus)? (...) Het boek biedt een interessante en toegankelijke introductie op het werkveld van de brede school. Het is daarmee leerzaam voor zowel aanstaande leraren als pedagogen, welzijnswerkers en andere professionals. (...) Aanbevolen  voor leraren- en sociale opleidingen.' – PIP, Pedagogiek in de prakijk, november 2012