Writing Better English

A Multi-purpose Model for Advanced Speakers

3rd edition | 2001 | M. van der Laaken, R.E. Lankamp, M. Sharwood Smith
Writing Better English
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Writing Better English | Boek

9789062832767, 82 pages
€11.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Writing Better English is een bondig handboek waarin de cursist een basismodel vindt voor het schrijven van niet-literaire Engelse teksten, zoals brieven, onderzoeksrapporten en essays.

Het eerste deel van dit boek biedt in kort bestek de belangrijkste regels voor het schrijven van behoorlijke teksten in de Engelse taal. De auteurs besteden veel aandacht aan de manier waarop een goed betoog wordt opgebouwd. Zij wijzen in dit verband vooral op het belang van de alinea als een van de belangrijkste bouwstenen in de constructie van het betoog. Het tweede deel van het boek bestaat uit oefeningen waarmee de cursist zich de stof eigen kan maken.

Deze uitgave is ten opzichte van de tweede druk voor wat betreft de opzet niet veranderd, maar wel geactualiseerd.
M. van der Laaken was werkzaam bij de vakgroep Engels van de Universiteit van Amsterdam. R.E. Lankamp is werkzaam bij de opleiding Engelse taal en cultuur van de Universiteit Leiden; M. Sharwood Smith is werkzaam bij de opleiding Engelse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht.