Grenzen over

Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking

1e druk | 1999 | H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (red.)
Grenzen over

Grenzen over | Boek

9789062831289, 320 pagina's
€ 22,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Het wegvallen van de Europese binnengrenzen heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking. Op uiteenlopende terreinen zoals onderwijs, politie en natuurbescherming worden samenwerkingsverbanden aangegaan die over de bestaande grenzen heengaan. Vaak blijft echter de kennis over deze projecten beperkt tot de discipline of de regio waarbinnen die projecten vallen.

Met dit boek overschrijden de auteurs juist die grenzen en geven zij mensen uit allerlei disciplines een beeld van de verschillende projecten en hun achtergronden. In het eerste deel wordt de grensoverschrijdende samenwerking beschreven vanuit historisch, juridisch, bestuurskundig en economisch perspectief en wordt ingegaan op de financiële en beleidsmatige mogelijkheden. Het tweede, meest omvangrijke deel bestaat uit beschrijvingen en evaluaties van lopende projecten. In het derde deel komen opvattingen en beeldvorming die mensen aan beide zijden van de grens over zichzelf en elkaar hebben aan de orde en in het vierde deel wordt tenslotte een synthese gegeven van het voorafgaande.

Het boek is niet alleen bedoeld voor wetenschappers uit de beschreven disciplines, maar is door de koppeling van theorie en praktijk zeker van belang voor beleidsmakers, politici en ambtenaren die betrokken zijn of worden bij grensoverschrijdende samenwerking.

De redacteuren zijn verbonden aan de Universiteit van Maastricht.