Basisboek huiselijk geweld

Videomateriaal

Hier vind je, als docent, informatie over videomateriaal dat kan worden gebruikt in het onderwijs. Kijk voor meer materiaal op www.monitorlerensignaleren.nl.

Via www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/videos tref je een overzicht van films, dvd’s, video’s en televisie-uitzendingen aan. Op YouTube zijn ook veel korte filmpjes te vinden via zoektermen als huiselijk geweld, domestic violence, kindermishandeling, eerwraak, sexting en seksueel geweld.

De volgende dvd’s zijn geschikt om te gebruiken in het onderwijs.

Zingen in het donker

De Mutsaersstichting heeft de film Zingen in het donker laten vervaardigen (naar een idee van Matthieu Goedhart, bestuurder van de Mutsaersstichting). De film laat op indringende wijze zien hoe huiselijk geweld een compleet gezin kan ontwrichten en hoe het van de ene generatie op de volgende kan worden overgedragen. Op pijnlijke wijze wordt duidelijk dat slachtoffers ook plegers kunnen worden. Hoofdrolspelers Carice van Houten, Aart Staartjes, Gaite Jansen en Frank Lammers leveren zeer overtuigend spel.

Zingen in het donker blijkt bij kijkers uiteenlopende emoties op te roepen en is daardoor zeer geschikt om te gebruiken in het (beroeps)onderwijs over de aanpak van huiselijk geweld. De film kan besteld worden met of zonder cassette. In de cassette zijn naast de dvd een beschrijving van de Venlose aanpak en een uitgebreide literatuurstudie over huiselijk geweld opgenomen. De prijs met cassette is € 350, zonder cassette € 80 (exclusief btw).

Meer informatie is te vinden op de website van de Mutsaersstichting, zie: www.mutsaersstichting.nl/actueel/zingen-het-donker.

Vergeten kinderen

De tweedelige documentaire Vergeten kinderen gaat over kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. In het verleden werden zij vaak vergeten, terwijl de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen talrijk en ingrijpend zijn. Veel kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld krijgen emotionele problemen, en sommige ook fysieke. De gevolgen zijn onder meer afhankelijk van de aard en duur van het geweld, de leeftijdsfase, sekse, verhouding met de ouders en de overlevingsstrategieën die het kind heeft ontwikkeld. Ook steun uit de omgeving is van invloed op de gevolgen: met de juiste hulp kan de schade beperkt blijven.

Hoewel de aandacht voor deze vergeten groep groeit, is er nog altijd sprake van een taboe rond huiselijk geweld. Vaak durven kinderen er niet over te vertellen en durven mensen om hen heen het niet bespreekbaar te maken of in te grijpen. De doelstellingen van deze documentaire zijn om het zwijgen rond huiselijk geweld te helpen doorbreken en om duidelijk te maken dat kinderen die hiervan getuige zijn, niet vergeten mogen worden. De film maakt duidelijk hoe de omgeving de steun kan bieden die deze kinderen zo nodig hebben. Door op tijd in te grijpen kan ook een cyclus van geweld worden doorbroken: uit onderzoek blijkt dat kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld meer risico lopen om later zelf dader of (opnieuw) slachtoffer te worden.

Bij de documentaire hoort een handleiding van Clé Janssen, te downloaden via de website van het NJi

Gevaarlijke liefde en Zicht op huiselijk geweld

De documentaires Gevaarlijke liefde en Zicht op huiselijk geweld zijn samen verkrijgbaar op dvd.

In Gevaarlijke liefde vertellen vijf slachtoffers en een dader over hun ervaringen met huiselijk geweld. De documentaire is gemaakt door Bosch Film en is een initiatief van de vrouwenopvang. Alle geïnterviewden waren jarenlang in een gewelddadige relatie verstrikt. Waarom lieten ze het zo uit de hand lopen en konden zij het niet stoppen? En hoe zijn ze er uiteindelijk toch uitgekomen? Hun verhalen maken voor iedereen invoelbaar wat de kenmerken, oorzaken en gevolgen van een dergelijke vorm van huiselijk geweld zijn. Gevaarlijke liefde rekent zo af met de vooroordelen over huiselijk geweld en brengt de problematiek dichterbij. De film toont op indringende wijze aan hoe moeilijk het is voor zowel slachtoffer als pleger de geweldsspiraal te doorbreken en hoe onmacht de basis kan vormen voor agressie.

Zicht op huiselijk geweld is een voorlichtingsfilm bedoeld voor alle beroepsgroepen die met mensen werken. De documentaire toont hoe een politieman, een huisarts, een maatschappelijk werkster, een daderhulpverlener en een hulpverleenster van de vrouwenopvang in de dagelijkse praktijk omgaan met huiselijk geweld. Deze professionals geven inzicht in de mogelijkheden om de signalen te herkennen, hulp te bieden en in te grijpen in een gewelddadige relatie. Een film vol bruikbare tips en handvatten. Bij de dvd hoort een handleiding. Kijk voor meer informatie en bestelmogelijkheden op de website van Bosch Film.  

Als ik haar was

Als ik haar was (zie paragraaf 10.1.2 van het boek voor meer informatie) is een gedeeltelijk in Marokko en Turkije opgenomen film met een bijbehorende handleiding om huiselijk geweld bespreekbaar te maken bij Marokkaanse en Turkse mannen en vrouwen.