Arbeidsrecht

Vaardig in het juridisch werkveld

3e druk | 2013 | Mr. Trees Karssen

Arbeidsrechtboeken zijn vaak theoretisch en behandelen de wet artikel voor artikel. Arbeidsrecht – Vaardig in het juridisch werkveld kiest voor een praktische behandeling van alle juridische aspecten waarmee iemand in zijn werkzame leven te maken krijgt. De uitgave heeft niet de wet, maar de toepassing van het arbeidsrecht als leidraad.


Het boek bespreekt de toepassing van het arbeidsrecht binnen zowel de private- als de overheidssector. Het aangaan van een dienstverband komt aan de orde, met onderwerpen als flexibele arbeidsrelaties, personeelsadvertenties en aanstellingskeuringen. Vervolgens gaat Arbeidsrecht in op zaken die gedurende het dienstverband spelen, zoals arbeidstijden, arbeidsduur, stakingsrecht en medezeggenschap. Ten slotte behandelt het boek de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Actuele voorbeelden en oefeningen maken het een praktische uitgave. Er is digitale ondersteuning in de vorm van zelftoetsen en voorbeeldtentamens.

Arbeidsrecht is geschikt voor studenten van opleidingen als HBO-Rechten, SJD, MER en HRM en voor niet-juridische professionals.

De derde druk is inhoudelijk volledig geactualiseerd volgens de nieuwste wet- en regelgeving. Er zijn nieuwe hoofdstukken opgenomen, waaronder ‘Bedingen in een arbeidsovereenkomst’.

Het docentenmateriaal bestaat uit:

  • een voorbeeldtoets en een bijhorend antwoordmodel;
  • een antwoordmodel bij de vragen en opdrachten in het boek.

 

Docentenmateriaal aanvragen

Mr. Trees Karssen is werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is daarnaast docent Beginselen recht bij de School of Accountancy & Controlling van Nyenrode Business Universiteit.