Argumentatieve vaardigheden

Een praktische didactiek voor havo en vwo met een inleiding in de argumentatieleer

1e druk | 1999 | Antoine Braet
Argumentatieve vaardigheden
In dit boek geeft de auteur enerzijds suggesties voor het onderwijzen en toetsen van argumentatieve vaardigheden in de Tweede Fase van het onderwijs Nederlands op de havo en het vwo. Anderzijds verstrekt hij basiskennis over de argumentatieleer zoals dit vak zich de laatste decennia ontwikkeld heeft. Beide doelen zijn zo veel mogelijk tegelijk, 'geïntegreerd' behandeld: de hoofdlijn is didactisch, maar steeds worden relatieve argumentatie-theoretische achtergronden uitgelegd. Achter in het boek wordt deze uitleg in een begrippenlijst samengevat. In het eerste hoofdstuk komt de voorgeschiedenis van de invoering van de argumentatieve vaardigheden in de examenprogramma's aan de orde. Het volgende hoofdstuk biedt een kritische verheldering van de eindtermen argumentatieve vaardigheden met behulp van de achterliggende argumentatieleer en geeft een verzameling didactische uitgangspunten voor het onderwijzen en toetsen van argumentatieve vaardigheden. Daarna zijn drie lessenseries opgenomen, opgebouwd op de tweedeling argumentatieleer en – praktische – didactiek. Tot slot worden de eerder behandelde zaken vertaald in examenopdrachten.
Antoine Braet is hoofddocent taalbeheersing aan de Universiteit Leiden en maker van de leergangen Taaldaden en Textuur. Ook is hij auteur van de uitgave Schrijfvaardigheid Nederlands – Een praktische didactiek voor de bovenbouw van havo en vwo, 1995.