bijVoorbeeld

Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool

1e druk | 2011 | Bart van der Leeuw, Jo van den Hauwe, Els Moonen, Ietje Pauw, Anneli Schaufeli

De laatste twee decennia heeft de taaldidactiek voor het basisonderwijs zich sterk ontwikkeld. De nieuwe inzichten zijn voor de lerarenopleiding onder andere verwerkt in de Kennisbasis Nederlands. Met bijVoorbeeld wordt deze kennisbasis geïntegreerd in de opleidingsdidactiek. Het boek biedt een systematische aanpak waarmee leraren in opleiding zich de taaldidactische kennis eigen kunnen maken.

bijVoorbeeld is een werkboek dat theorie, praktijk en eigen taalvaardigheid via voorbeelden samenbrengt. Het boek behandelt de negen domeinen van de Kennisbasis Nederlands: mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, stellen, jeugdliteratuur, taalbeschouwing en spelling. Telkens wordt gestart met een voorbeeldles die de docent aan de studenten, ofwel de toekomstige leerkrachten, geeft. De studenten krijgen vervolgens opdrachten waarmee ze de les koppelen aan de theorie uit de kennisbasis, haar omzetten voor gebruik in de eigen praktijk, en reflecteren op de eigen taalvaardigheid. Bij het boek hoort een website, waarop onder andere toetsvragen, een link naar de kennisbasis en een uitgebreide docentenhandleiding worden aangeboden.

Het docentenmateriaal bij BijVoorbeeld bestaat uit een docentenhandleiding.

Docentenmateriaal aanvragen
De auteurs hebben allen ruime ervaring als opleidingsdocent. bijVoorbeeld is tot stand gekomen in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED).