Brochures 2023

In onderstaande brochures vind je nieuwe en herziene uitgaven van Uitgeverij Coutinho per vakgebied. Klik op de knop naast de brochure om deze digitaal in te kijken. 

We bieden op het moment brochures met actuele uitgaven voor NT2 en inburgering, vreemde talen, lerarenopleiding basisonderwijs, lerarenopleiding 1e en 2e graads, sociaal werk en pedagogiek, vaardigheden, gezondheidszorg, economie en recht & bestuur. 

Zie je een uitgave in de brochure die je wilt beoordelen voor je onderwijspraktijk? Vraag op de pagina van de uitgave een gratis* docentexemplaar aan. We zijn benieuwd naar je mening! Ook horen we graag van je als je bepaald materiaal mist of een idee hebt voor een uitgave.

* Bekijk hier de voorwaarden

NT2 & inburgering

In deze brochure vind je een overzicht van onze nieuwste en herziene uitgaven op het gebied van NT2 & inburgering. Trots zijn we op de herziening van onze succesvolle methode Nederlands in actie en op de herziening van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Graag wijzen we je ook op de gloednieuwe uitgave Sociaal met taal. Deze uitgave geeft docenten handvatten om cursisten sneller en effectiever te laten participeren in de Nederlandse samenleving. In februari verschijnt het eerste boek van Woorden in context. Met deze uitgave kunnen cursisten op een systematische manier werken aan de opbouw van hun woordenschat.

Wil je hulp bij het kiezen van een NT2-methode? Kijk dan eens naar het totaaloverzicht van ons lesmateriaal. Ben je op zoek naar een boek voor je eigen ontwikkeling? Kijk dan in het overzicht met onze  NT2-docentenboeken.

 

Sociaal werk & pedagogiek

In deze brochure vind je een overzicht van onze nieuwste en herziene uitgaven die aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in het sociaal domein. Zo zijn belangrijke onderwerpen vanuit de kern van sociaal werk vertegenwoordigd in vernieuwende werken over methodisch werken, het ontwikkelen van een professionele houding, relationeel werken en het bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn. Op het gebied van jeugd verschijnen dit voorjaar uitgaven over identiteitsontwikkeling van jongeren, het bevorderen van een integrale samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg, en het begeleiden van studenten met psychische problemen. Daarnaast hebben we een nieuwe uitgave over schrijven en rapporteren en wordt het succesvolle basisboek De brede basis van het sociaal domein herzien.

Lerarenopleiding 1e & 2e graads

Voor de lerarenopleiding 1e en 2e graads is ook dit jaar een nieuwe brochure uitgebracht. Hierin vind je een selectie van onze nieuwste en herziene uitgaven voor de lerarenopleidingen. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven aan en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.

We hebben nieuwe uitgaven op het gebied van taalkunde en vakdidactiek Nederlands. Ook is de uitgave Activeren, differentiëren en formatief handelen verschenen. Daarnaast zijn of worden succesvolle uitgaven zoals Geschiedenisdidactiek, Ontwikkeling in de groep en Lessen in orde herzien.

Vaardigheden

In deze brochure vind je een selectie van onze nieuwste uitgaven voor het hoger onderwijs op het gebied van vaardigheden en docentprofessionalisering; studiemateriaal dat toekomstige professionals ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden en uitgaven voor jou als docent om jezelf verder te ontplooien als professional. Met onze uitgaven ondersteunen we je optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van je lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze een perfect beroepsproduct kunnen neerzetten en zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige beroepspraktijk.

Economie, recht & bestuur

In deze brochure vind je een selectie van onze nieuwste uitgaven voor het hoger onderwijs op het gebied van economie, recht en bestuur; studiemateriaal dat toekomstige professionals ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden en het vergaren van kennis. Met onze uitgaven ondersteunen we jou als docent optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van je lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze een perfect beroepsproduct kunnen neerzetten en zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige beroepspraktijk.

Lerarenopleiding basisonderwijs

In deze brochure lerarenopleiding basisonderwijs presenteren wij een selectie van onze nieuwste en herziene uitgaven voor de pabo. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven aan en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.

We hebben nieuwe uitgaven op het gebied van talenbewust lesgeven, burgerschapsvorming en vreemde talen in het basisonderwijs. Ook verschijnt er een handboek voor de leraar basisonderwijs. Daarnaast zijn of worden succesvolle uitgaven zoals Doelgericht onderwijs ontwerpen, Ontwikkeling in de groep en Spelend leren en ontdekken herzien.

Gezondheidszorg

In deze brochure vind je een selectie van onze nieuwste uitgaven voor het hoger onderwijs op het gebied gezondheidszorg; studiemateriaal dat toekomstige professionals ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden en het vergaren van kennis. Met onze uitgaven ondersteunen we jou als docent optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van je lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze een perfect beroepsproduct kunnen neerzetten en zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige beroepspraktijk.

Vreemde talen

In deze brochure voor het talenonderwijs presenteren wij een selectie van onze nieuwste en herziene uitgaven die ingezet kunnen worden bij de academische en professionele ontwikkeling van jouw studenten. We bieden een breed scala aan uitgaven en daarbij spelen we in op de nieuwste ontwikkelingen in het talenonderwijs. Voor een compleet overzicht van ons fonds verwijzen we naar het totaaloverzicht Talen