Handboek taalgericht vakonderwijs

3e druk | 2015 | Maaike Hajer, Theun Meestringa
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Handboek taalgericht vakonderwijs | E-book

9789046962954, 272 pagina's
€ 28,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

De vierde druk van Handboek taalgericht vakonderwijs verschijnt in november 2020.


Leraren die vakonderwijs verzorgen, werken tegelijkertijd ook aan de taalontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen bij hen immers te maken met de vaktaal en denkwijzen van het betreffende vak. Elke groep leerlingen kent – soms zeer – grote verschillen in taalvaardigheid. Leraren die alle leerlingen in hun lessen willen meenemen, kunnen het beste bewust de vaktaal opbouwen.

Het Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft concreet hoe zij dat kunnen doen. Door uit te gaan van hoe de leerlingen aan het eind van de lessen laten zien dat ze een nieuw deel van het vak beheersen, leren leraren gelijktijdig werken aan vak- en taaldoelen via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden en waarbinnen de benodigde taalsteun wordt geboden.

Dit handboek geeft achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en tal van didactische suggesties gekoppeld aan een route voor het (her)ontwerpen van lessen. Het boek is gebaseerd op tal van ervaringen met taalgericht vakonderwijs en inzicht in kenmerken van schools taalgebruik. Het boek gaat ook in op de vraag hoe je samen taalgericht vakonderwijs in een school kunt invoeren.

Handboek taalgericht vakonderwijs is geschreven voor vakleraren, leraren in opleiding en voor iedereen die zich in het voortgezet onderwijs richt op het versterken van taalgericht vakonderwijs.

Deze derde herziene druk is geactualiseerd met nieuwe theorie en recente ontwikkelingen. De hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn herordend rondom de drie ankers van taalgericht vakonderwijs, context, interactie en taalsteun, en de handvatten hiervoor zijn beter vindbaar. Beoordeling tijdens de les en feedback krijgen meer nadruk in het hoofdstuk over toetsen en beoordelen. Tot slot is er meer aandacht voor de inzet van digitale hulpmiddelen.
Maaike Hajer is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en de universiteit van Malmö. Theun Meestringa werkt in het voortgezet onderwijs bij SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling te Enschede.

‘Prima boek. Sluit heel goed aan bij wat wij in onze cursus aan gaan bieden. Voor leraren VO is dit onmisbaar als zij taalgericht vakonderwijs gaan geven. Het is voor alle leerlingen goed en er staan hele praktische uitwerkingen in het boek.’ – docent Fontys Hogeschool, september 2016

‘Prettig geschreven, praktisch toepasbaar. Het schoolvak maatschappijleer staat dicht bij de dagelijkse realiteit van leerlingen. het is dan verleidelijk om maatschappelijke vraagstukken te verklaren met dagelijks algemeen taalgebruik. Ons helpt het zeer als we een meer onderbouwde analyse kunnen maken met cognitief academisch taalgebruik. Het is een vast onderdeel geworden in onze leerlijn vakdidactiek.’ – docent Fontys Hogeschool, november 2017

‘Overzichtelijke indeling, goede balans lopende tekst en illustraties/voorbeelden. Toegankelijk, zowel in taalgebruik als niveau. Sluit uitstekend aan bij de doelen van het vak TVO voor aankomende leraren.’ – docente Hogeschool Rotterdam, 12 februari 2018