Catalogi 2020

In de catalogi voor 2020 bieden wij je een overzicht van de nieuwe, herziene en relevante uitgaven op het gebied van NT2 & Inburgering, Vreemdetalenonderwijs, Vaardigheden, Lerarenopleiding basisonderwijs, Lerarenopleiding 1e en 2e graad, Recht & Bestuur, Economie & Management, Sociale studies en Gezondheidszorgonderwijs.

Zie je een uitgave die je wilt beoordelen voor je onderwijspraktijk? Vraag op de pagina van het desbetreffende studiemateriaal een gratis* docentexemplaar aan.

* Bekijk hier de voorwaarden

NT2 & Inburgering

Werken in het NT2-onderwijs is afwisselend en uitdagend. Je hebt te maken met een grote diversiteit aan cursisten: van analfabeten tot hoogopgeleiden, van arbeidsmigranten tot vluchtelingen, van inburgeraars tot expats. Het juiste lesmateriaal vinden is soms een hele klus. Deze catalogus helpt je daarbij. In het midden vind je een materiaalwijzer van ons lesmateriaal, gerangschikt op taal- en opleidingsniveau en NT2-examen. Hierin vind je ook de docentenuitgaves, waaronder de nieuwe uitgave Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen. Trots zijn we ook op de nieuwe uitgave KlasNL, een sprankelende en complete leergang Nederlands voor langzaam lerenden.

Vreemdetalenonderwijs

Uitgeverij Coutinho is al ruim veertig jaar gespecialiseerd in het uitgeven van leermethodes voor moderne vreemde talen, van Arabisch tot Zweeds. We bieden totaalmethodes op verschillende ERK-niveaus, maar ook materiaal voor deelvaardigheden, zoals grammatica en woordenschat. Daarnaast vinden we het belangrijk de taaldocent te ondersteunen in zijn lessen. Voor vakdidactiek, literatuurdidactiek of inspirerende, activerende werkvormen ben je bij ons dan ook aan het goede adres. Het leren van talen moet aantrekkelijk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Inspirerende methoden kunnen een grote steun zijn bij het motiveren van de taalleerders. Daarom zijn wij continu bezig nieuwe studiematerialen te ontwikkelen en onze bestaande materialen te verbeteren. In deze catalogus presenteren we een actueel overzicht van ons ruime aanbod.

Vaardigheden

In deze catalogus presenteren wij een actueel overzicht van onze uitgaven waarmee we willen bijdragen aan de academische en professionele ontwikkeling van studenten. We hebben nieuwe uitgaves op het gebied van schrijf- en onderzoeksvaardigheden en uiteraard een paar herzieningen waaronder een nieuwe editie van de succesvolle uitgave De APA-richtlijnen.

Lerarenopleiding 1e en 2e graad

In deze catalogus presenteren wij een actueel overzicht van ons ruime aanbod voor de lerarenopleiding. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen diverse nieuwe titels uit. Zoals de uitgave Jeugdliteratuur en didactiek, een handboek over het belang van lezen en leesbevordering. Bekende titels als Handboek voor leraren en Praktijkonderzoek in de school worden herzien.

Lerarenopleiding basisonderwijs

In deze catalogus presenteren wij een actueel overzicht van ons ruime aanbod voor de pabo. We bieden een breed scala aan generieke en vakspecifieke uitgaven en spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen diverse nieuwe titels uit. Zoals de uitgave De wereld in met aardrijkskunde, het nieuwe handboek aardrijkskunde voor de pabo. Bekende titels als Praktijkonderzoek in de school en Gemotiveerd leren en lesgeven worden herzien.

Recht & Bestuur

Digitalisering, multidisciplinaire projecten en complexe vraagstukken zijn belangrijke ontwikkelingen voor juridisch afgestudeerden. Een mooi voorbeeld van vernieuwing binnen de juridische wereld is legal design, een ontwerpaanpak om juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Basisboek legal design laat zien hoe met deze innovatieve methode gewerkt kan worden. Deze nieuwe titel en ander relevant studiemateriaal vind je in deze catalogus. Het geeft een overzicht van ons ruime aanbod aan juridische en bestuurskundige opleidingen.

Economie & Management

Een onderzoekende houding is een vaardigheid die elke professional moet bezitten. Omgaan met lastige informatie en zaken vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken zijn vaak cruciaal in de werkpraktijk. Een onderzoekende houding in bedrijf behandelt de belangrijkste eigenschappen van een onderzoekende houding voor onder meer toekomstige bedrijfskundigen, hrm’ers en economen. Basisboek schrijven voor media bespreekt de meest voorkomende keuzes en vragen die je als schrijver van mediateksten moet maken en beantwoorden. Het geeft alle handvatten voor het schrijven van een goed verhaal. Deze nieuwe titels en ander relevant studiemateriaal vind je in deze catalogus. Het geeft een overzicht van ons ruime aanbod voor het hoger economisch onderwijs.

Sociale studies

Het sociale domein is continu in ontwikkeling. Veranderingen en aanpassingen vanuit zowel de politiek, de samenleving als de opleidingen maken het werk binnen dit domein uitdagend en waardevol. Aan de praktijk en de opleidingen de taak om voorbereid te zijn op de toekomst. Uitgeverij Coutinho help bij het toekomstbestendig maken van opleidingen en leertrajecten door studiematerialen te ontwikkelen die passen bij een leven lang ontwikkelen. In deze catalogus vind je het overzicht van ons aanbod voor sociale studies. 

Gezondheidszorg

Interprofessioneel werken is een belangrijk thema binnen de zorg. Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn is het eerste boek dat communicatie bij interprofessionele samenwerking centraal zet. De uitgave beschrijft hoe (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals taal kunnen inzetten om tot een goede afstemming te komen en helpt de onderlinge communicatie te verbeteren met alle betrokkenen. Deze nieuwe titel en ander relevant studiemateriaal vind je in deze catalogus. Deze geeft een overzicht van ons ruime aanbod voor het hoger gezondheidszorgonderwijs.