De Arabische roman

Identiteit en sociale werkelijkheid

1e druk | 1994 | Richard van Leeuwen, Ed de Moor (red.)
De Arabische roman
In dit boek komen romans aan de orde van de belangrijkste levende Arabische auteurs. Vooral wordt aandacht besteed aan romans die in het Nederlands vertaald zijn en die getuigen van de groeiende belangstelling voor een literatuur met een zeer rijke traditie. Bijzondere aandacht krijgt ook het werk van Nobelprijswinnaar Najieb Mahfoez en zijn opvattingen over geschiedenis en islam. Het boek biedt een overzicht van de ontwikkeling van de Arabische roman, ontstaan rond de eeuwwisseling onder invloed van het westerse onderwijs en de levendige culturele contacten met Europa. Daarnaast gaan de auteurs vanuit verschillende invalshoeken in op de centrale vraag naar de verhouding tussen individu en samenleving in de Arabische wereld gedurende een eeuw romangeschiedenis. Dominante thema's daarin zijn de verhouding tussen Oost en West, de nationale identiteit, de positie van vrouwen- waarover Nawaal el Saadawi zo vaak en indringend heeft geschreven, de trek van dorp naar stad, het Palestijnse vraagstuk en het immer opduikend spook van censuur en gevangenschap in een staatsbestel waarin het individu nog steeds onderworpen is aan strenge wetten van religieuze conventies en sociale controle. En dit alles in het spanningsveld van een samenleving die hecht aan eigen culturele waarden maar tegelijkertijd onderworpen is aan de wetten van de wereldeconomie. Het zal dan ook niet verbazen dat de personages in de beschreven romans bijna steeds op zoek zijn naar een betere wereld en naar behoud van hun eigen individuele indentiteit.
Dr. Richard van Leeuwen is arabist en historicus en vertaler van vele werken uit de moderne Arabische literatuur. Hij is verbonden aan de leerstoelgroep Arabische taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Ed de Moor was verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.