De ideologie van de markt

De koopman tussen staat en burger

1e druk | 1998 | Philip Quarles van Ufford, Fleur Thomése, Bertjan Verbeek (red.)
De ideologie van de markt

Sinds in 1989 de Berlijnse Muur onder luid gejuich viel en het kapitalisme zijn 'natuurlijke vijand' verloor, lijkt niets de opmars van de markt nog in de weg te staan. Staten worden beoordeeld op hun concurrentiepositie. Er wordt wereldwijd geprivatiseerd, gedereguleerd en economisch gestimuleerd. Traditioneel socialistische en sociaal-democratische partijen behalen in het Westen grote politieke successen met lofzangen op de markt. We zien dan ook dat het neoliberale denken in Europa geen serieuze tegenstanders meer heeft.

Pas de laatste tijd lijkt er weer een debat op ideologisch terrein te ontstaan, waarbij de hegemonie van de markt aan een kritisch onderzoek wordt onderworpen. Aan dit debat wil deze bundel bijdragen. Het bevat bijdragen die op filosofisch terrein de verhouding tussen overheid, markt en burger opnieuw formuleren. Bovendien stelt het de vraag aan de orde in welk opzicht de verhoudingen tussen deze domeinen zijn gewijzigd.

De redacteuren zijn verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.