Economische modellen en politieke besluitvorming

Inleiding in de rationele-keuzetheorie

1e druk | 1998 | Huib Pellikaan, Wil Hout (red.)
Economische modellen en politieke besluitvorming

De notie van rationeel gedrag staat centraal in de economische en sociale wetenschappen. In de leer der internationale betrekkingen wordt de rationele-keuzetheorie vooral gebruikt voor de verklaring waarom staten al dan niet met elkaar samenwerk en en voor de analyse van het functioneren van internationale organisaties en bovenstatelijke instituties. Bij de bestudering van vraagstukken als de milieuvervuiling en de roofbouw op gemeenschappelijke hulpbronnen wordt de rationele-keuzetheorie toegepast om problemen van collectieve actie en sociale dilemma's duidelijk te maken.

De relatie tussen de hoogte van straffen en de hoeveelheid wetsovertredingen wordt onderzocht aan de hand van de speltheorie. Voor de beschrijving van het gedrag van politieke partijen, politici en kiezers worden formele modellen van partijconcurrentie geconstrueerd. En voor het analyseren van de samenstelling van een coalitieregering zijn verscheidene theorieën over coalitieformatie voorhanden.

Deze bundel is bedoeld voor het gebruik in het onderwijs waarin rationele-keuzetheorieën aan bod komen. De modellen worden uitvoerig uitgelegd en beschreven aan de hand van actuele vraagstukken uit de praktijk en de theorie. Voor de bestudering van de stof dient de lezer over een elementaire kennis van economische begrippen te beschikken.

De auteurs zijn verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland.