Een delictvrije toekomst

Methode voor het begeleiden van delinquente jongeren

1e druk | 2011 | Ineke Heemskerk
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Een delictvrije toekomst | Boek + website

9789046902639, 200 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 25,00
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Een delictvrije toekomst | E-book + website

9789046961919, 200 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 25,00
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

Jongeren die na detentie of verblijf in een gesloten behandelinstelling terugkeren in de samenleving, hebben handvatten nodig voor het heropbouwen van hun leven. Ze moeten van hun criminele verleden loskomen, praktische vaardigheden verwerven en een steunend sociaal netwerk opbouwen.

In Een delictvrije toekomst wordt een methode uitgewerkt voor de gefaseerde begeleiding van deze jongeren naar zelfstandigheid. De beschreven methode is een toekomstgericht veranderingsmodel, met als uitgangspunt de desistance: het doelbewust en actief afzien van criminaliteit. Deze benadering streeft niet alleen naar (uiterlijke) gedragsverandering, maar ook naar een verinnerlijking van de motivatie om een ander, recidivevrij leven op te bouwen. De methode kan worden uitgevoerd in een terugkeervoorziening of in een re-integratiegroep van een beschermende woonvorm.

De auteur richt zich in de beschrijving van de methode sterk op de toepassing. Er is aandacht voor de ondersteuning van het desistanceproces, communicatie, gesprekstechnieken en de rol van de begeleider. De stof wordt gepresenteerd met behulp van casussen en bij elk hoofdstuk zijn verwerkingsopdrachten opgenomen.

Een delictvrije toekomst is geschikt voor studenten van sociaalagogische/-juridische studies en voor professionals binnen justitie en de (gesloten) jeugdzorg.

 

 

Helaas zijn er in Een delictvrije toekomst enkele fouten geslopen. Het erratum staat op de bijbehorende website met studiemateriaal.

Ineke Heemskerk is verbonden aan Avans Hogeschool en werkzaam als docent bij de Academie voor Sociale Studies Breda en als docent-onderzoeker bij het Lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid.