Fundamenten voor taalbeschouwing

Een synthese van opvattingen over het gebruik van taalkundige kennis in het taalonderwijs

1e druk | 2001 | Eva M. Tol-Verkuyl
Fundamenten voor taalbeschouwing

Fundamenten voor taalbeschouwing | Boek

9789062832743, 625 pagina's
€ 43,00
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd
Net als bij het onderwijs in de moderne vreemde talen ligt bij het onderwijs in het Nederlands het accent op de vaardigheid in het communiceren, op taalgebruik en taalvaardigheid. Hierdoor is de inhoudelijke kant van het taalgebruik op de achtergrond geraakt en de belangstelling voor taalkennis afgenomen. Terwijl aandacht voor taalkennis juíst voor de taalvaardigheid van leerlingen die het Nederlands niet van huis uit spreken van belang is. Door de nadruk op taalvaardigheid en taalgebruik zijn taalbeschouwing en grammatica grotendeels uit het zicht verdwenen, terwijl er wél een nieuwe behoefte aan het ontstaan is. In Fundamenten voor taalbeschouwing onderzoekt de auteur hoe de taalbeschouwing opnieuw vorm kan worden gegeven en hoe een eigentijdse grammatica eruit moet zien. Eva Tol-Verkuyl ontwerpt daartoe een model van een taalgebruiksgrammatica voor het onderwijs Nederlands, gebaseerd op denkbeelden uit verschillende taalkundige disciplines en op resultaten van onderzoek op het gebied van de moderne vreemde talen, het Nederlands als tweede taal, taalbeheersing en tekstlinguïstiek. In het model zijn taalgebruiksfuncties in de grammatica geïncorporeerd en dit biedt de mogelijkheid taalbeschouwing taalkundig te interpreteren, het hoofddoel van het boek. In het laatste hoofdstuk vergelijkt de auteur haar werk met dat van W.I.M. van Calcar.
Eva Tol-Verkuyl was tot 1994 verbonden aan de Hogeschool Holland te Diemen. Zij schreef eerder Van opzet tot opmaak – Stappenplan voor het maken van verslagen en scripties, 1997.