Geschiedenis en cultuur van Spanje

Van steentijd tot verlichting

2e druk | 2001 | Kees van Dooren, Otto Zwartjes
Geschiedenis en cultuur van Spanje
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Sinds de vroegste steentijd leven er mensen in Spanje. Al zo'n miljoen jaar lang wordt het Iberisch schiereiland bewoond door steeds andere volken, elk met zijn eigen samenlevingsvorm en cultuur. In dit boek beschrijven de auteurs de boeiende ontwikkeling die Spanje heeft doorgemaakt van de prehistorie tot het jaar 1700. Kunst en cultuur krijgen daarbij veel aandacht, evenals de politieke en maatschappelijke ontwikkeling.

In Geschiedenis en cultuur van Spanje – Van steentijd tot verlichting wordt eerst een beeld geschetst hoe het gebied zich vanuit de prehistorie ontwikkelde onder gezag van Romeinen en Visigoten; de tijd waarin Spanje nog Hispania was. Vervolgens wordt de periode besproken waarin emirs en kaliefen de scepter zwaaiden, toen het Iberisch schiereiland onder de naam al-Andalus deel uitmaakte van de islamitische wereld. Daarna gaan Van Dooren en Zwartjes uitvoerig in op de herovering door de christenen en de tijd daarna, waarin Spanje zich ontwikkelde tot een wereldmacht: de wereldzeeën werden bevaren en de hertog van Alva vestigde zijn slechte naam in de Lage Landen. Het boek besluit met de afbrokkeling van het Spaanse imperium en de achteruitgang van de Spaanse cultuur onder het bewind van de laatste Habsburgers.

Deze inleiding in de Spaanse geschiedenis en cultuur is bestemd voor iedereen die Spaans leert en belangstelling heeft voor de (cultuur)historische achtergronden van dit land.

In deze tweede, herziene druk zijn enkele verbeteringen en aanvullingen aangebracht. Bovendien is de vormgeving vernieuwd, inclusief die van het omslag.
Kees van Dooren was tot 2000 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en publiceert over Spaanse kunst en cultuur. Otto Zwartjes doceerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en is sinds 1999 als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Oslo.