Grootschalig veldonderzoek

Inleiding in de data-analyse

2e druk | 1995 | Jan Lammers
Grootschalig veldonderzoek

Dit boek wil de grondstructuur laten zien van de manier waarop in grootschalig veldonderzoek de onderzoeker redeneert en handelt om tot waarheidsgetrouwe uitspraken over de samenleving te komen. In dat proces spelen twee componenten een belangrijke rol: het opstellen van hypothesen waarin iets over de samenleving beweerd wordt en de empirische controle van die hypothesen. De relatie tussen deze beide componenten staat in dit boek centraal en wordt zo breed en zo toegankelijk mogelijk behandeld. Het gebruik van statistisch en methodologisch jargon is tot een minimum beperkt.

Dit boek is niet alleen bedoeld voor studenten in de sociale wetenschappen en de beleidswetenschappen, maar ook voor studenten in het hbo en voor iedereen die in de praktijk met grootschalig veldonderzoek te maken heeft.

Jan Lammers is universitair hoofddocent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen.