Handleiding voor beleidsteksten

4e druk | 2003 | H.A.J.M. Lamers
Handleiding voor beleidsteksten

Om een beleidsnota te kunnen schrijven, is een goede kennis van beleidskunde onontbeerlijk. Deze Handleiding voor beleidsteksten voorziet in die kennis. De auteur begint met een profiel van de beleidskunde: hij toont welke begrippen, processen en criteria er spelen bij het werk van een notaschrijver. Vervolgens geeft hij een uitgebreid overzicht van modellen en voorbeelden van beleidsnota's. Ten slotte besteedt de auteur aandacht aan een ander belangrijk onderdeel van beleidsrapportage: begrijpelijk en correct taalgebruik. Het grote aantal opdrachten en oefeningen helpt de gebruiker bij het bestuderen en opnemen van de informatie.

Het boek is zowel bestemd voor hbo en universitaire opleidingen als voor professionals die geregeld te maken hebben met beleidsteksten.

De auteur, van Wageningen Universiteit, heeft een eigen bureau voor schriftelijke communicatie, Lamers teksten.