Het experiment en de revolutie

De 'nieuwe' Latijns-Amerikaanse roman

1e druk | 2007 | Klaas S. Wellinga, Francisco Lasarte
Het experiment en de revolutie
In de vorige eeuw liet een Spaans-Amerikaanse literaire stroming zijn invloed gelden op de hele wereldliteratuur. Deze stroming, de boom, beleefde zijn hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig, de grote jaren van het experiment, en heeft ervoor gezorgd dat de Spaans-Amerikaanse literatuur deel is gaan uitmaken van de mainstream. In dit boek wordt de balans opgemaakt van dit fenomeen. Het experiment en de revolutie bevat zes essays over de belangrijkste auteurs van de boom: García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar en Fuentes, en over Donoso en Puig. Van deze zes auteurs wordt nagenoeg al het werk besproken. Ook de politieke ontwikkelingen die van invloed zijn geweest zijn op de boom-auteurs, en dan vooral de Cuba-kwestie, komen uitgebreid aan bod.
Klaas S. Wellinga en Francisco Lasarte zijn beiden verbonden aan het programma Latijns-Amerika Studies van de Universiteit Utrecht.