Het ontwerp van overtuigende teksten

Wat onderzoek leert over de opzet van effectieve reclame en voorlichting

1e druk | 1998 | Hans Hoeken
Het ontwerp van overtuigende teksten
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Kosten noch moeite worden gespaard als het gaat om het overtuigen van bijvoorbeeld weggebruikers, cliënten, patiënten, verliefden en tweeverdieners. Maar overtuigen lijkt eerder een kunstje op basis van intuïtie dan een kunde op basis van tekstontwerp. Toch is er al een lange traditie in het onderzoek naar overtuigingsstrategieën.

Dit boek vormt de neerslag van een tiental jaren onderwijs in tekstontwerp. Het doel van dit boek is lezers vertrouwd te maken met de onderzoeksresultaten uit de volgende disciplines: communicatiewetenschap, marketing, tekstwetenschap, sociale psychologie, taalbeheersing en bedrijfseconomie. Juist uit de gecombineerde benadering van deze disciplines wordt duidelijk hoe inhoud, structuur, stijl en illustraties van een tekst het overtuigingsproces beïnvloeden. Mede aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek worden ontwerpers van overtuigende teksten in staat gesteld om op een beredeneerde wijze hun teksten op te stellen.

Het boek valt uiteen in twee delen. In het eerste deel staan de psychologische processen bij de overtuiging centraal. Het tweede deel draait om de vraag op welke wijze keuzes in het tekstontwerp het overtuigingsproces kunnen beïnvloeden. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden uit de reclame en voorlichting. Elk hoofdstuk bevat aan het eind een samenvatting en opdrachten. Deze opdrachten zijn vooral gericht op het zelf produceren van overtuigende teksten.

Hans Hoeken promoveerde in 1995 op het proefschrift The Design of Persuasive Texts. Samen met Fons Maes en Nicole Ummelen schreef hij het boek Instructieve teksten. Hij doceert Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.