Het verschijnsel taal

Een kennismaking

2e druk | 2005 | Peter M. Nieuwenhuijsen
Het verschijnsel taal

Het verschijnsel taal | Boek

9789062834921, 284 pagina's
€ 27,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd
Taal is een raadselachtig verschijnsel. We hebben er bijna elk moment van de dag mee te maken, maar we zijn ons er nauwelijks van bewust. Het vormt een unieke mengeling van natuurlijke en culturele elementen. Toch weten we er doorgaans weinig over te vertellen. In dit boek maken we nader kennis met dit wonderlijke fenomeen. Dit boek is opgebouwd uit vier delen, waarvan het eerste aandacht schenkt aan de vraag wat taal nu eigenlijk is. Hierbij worden zaken als klanken, schrift en spelling besproken, hoewel niet alle talen gesproken talen zijn (denk aan gebarentaal) of een eigen schrift hebben. In het tweede deel wordt de invloed van geografie en tijd op taal besproken, De taal van een hedendaagse randstedelijke informaticus is bijvoorbeeld een andere dan die van een Brabantse boer uit de zeventiende eeuw, hoewel ze beide Nederlands spreken. Het derde deel behandelt de vraag hoe kinderen in een betrekkelijke korte tijd een ingewikkelde taal kunnen leren. Hierbij wordt taalverwerving ook vanuit de biologie en de psychologie bekeken. In het laatste deel van dit boek wordt ingegaan op de onderdelen en de regels van de menselijke taal, zoals lexicon, fonologie, syntaxis en grammatica.
In deze tweede, herziene druk is de inhoud grondig geactualiseerd en aangepast. Vooral de hoofdstukken 2, 9 en 10 zijn goed onder handen genomen.
De auteur is onder meer verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.