Inleiding in de onderwijspsychologie

Instructie, beoordeling en behandeling

2e druk | 1995 | J. Starren, S.J. Bakker, A. van der Wissel (red.)
Inleiding in de onderwijspsychologie
In dit boek maakt de lezer kennis met het werkterrein van de onderwijspsychologie: onderzoek naar effectieve kennisverwerving en instructie van leertaken, beoordelen en evalueren van resultaten (toetsing) en diagnostiek en behandeling van leerproblemen. Rondom deze drie thema's is deze inleiding opgebouwd. In het laatste deel zijn de hoofdstukken opgebouwd rondom casussen van leerlingen met leerproblemen, wat de stof extra toegankelijk maakt. De interdisciplinaire aanpak in de onderwijspsychologie komt goed naar voren in de vele voorbeelden van alledaagse praktijkproblemen.
De auteurs zijn werkzaam bij de subfaculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.