Inspiratie en kritiek

Moslimse intellectuelen over de Islam

1e druk | 1992 | Ruud Peters, Roel Meijer (red.)
Inspiratie en kritiek

Inspiratie en kritiek | Boek

9789062838516, 125 pagina's
€ 12,00
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd
Wat weten we hier in het Westen eigenlijk af van de islam? De meeste berichten die ons door de media worden voorgeschoteld zijn allesbehalve positief. De aandacht gaat meestal uit naar het islamitische fundamentalisme dat meestal direct geassocieerd wordt met fanatisme. Ten onrechte want binnen de islam heerst een grote verscheidenheid aan ideeën die moderne denkers uitdragen. Het intellectuele debat over wat de islam is en over de verhouding tussen de eigen en de westerse cultuur is in volle gang. Dit boek licht een tipje van de sluier op. In elk van de zes hoofdstukken komt een denker aan de orde die zichzelf als moslim beschouwt, inspiratie put uit de islam en van daaruit de samenleving en cultuur waarin hij leeft analyseert en bekritiseert. Zo ontstaat een interessant overzicht van originele ideeën over de islam in al zijn verscheidenheid op religieus, cultureel, historisch en maatschappelijk gebied. De denkers zijn afkomstig uit islamitische landen als Egypte, Iran, Turkije, Pakistan, Marokko en Tunesië. Dit boek pretendeert niet een volledig overzicht van alle verschillende scholen en stromingen te bieden. Wel wil het de opvattingen van een aantal intellectuelen belichten om een tegenwicht te bieden tegen het in het Westen heersende beeld van de islam als starre, intolerante godsdienst die elk intellectueel debat in de kiem smoort.
Prof. dr. mr. Ruud Peters is als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoelgroep Arabische taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Dr. Roel Meijer is als universitair docent verbonden aan de afdeling Arabisch en Islam van de Radboud Universiteit Nijmegen.