Interactieve wetenschapscommunicatie

1e druk | 2004 | Cees Hamelink, Irene van Veen, Jaap Willems (red.)
Interactieve wetenschapscommunicatie

X Als je vraagt naar voorbeelden van wetenschaps- en techniekcommunicatie krijg je vaak dezelfde antwoorden: de wetenschapsbijlage van een dagblad, populair-wetenschappelijke tv-programma's en tijdschriften en een enkele keer een boek. Anders gezegd: de klassieke massamedia. Ook de meeste wetenschappers hebben een voorkeur voor massamedia als zij publiciteit zoeken voor hun onderzoek. Dat is jammer want daardoor blijven minder spectaculaire maar efficiëntere kanalen, zoals persoonlijk contact (interactieve communicatie), buiten beschouwing. Tenslotte leren mensen het meest van mensen.

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de massamedia is dit boek een pleidooi om meer gebruik te maken van de persoonlijke communicatie tussen de aanbieder van kennis en de vrager naar kennis. Dat kan door middel van publiekslezingen, bedrijfsbezoeken, rondleidingen, open dagen, debatten en de mogelijkheden die het theater en de zogenoemde internetcommunities bieden.

Interactieve wetenschapscommunicatie richt zich zowel op medewerkers en studenten wo en hbo als op degene die in de wetenschapsvoorlichting werkzaam zijn.

De auteurs zijn verbonden aan het Da Vinci Instituut, Centrum voor Wetenschapscommunicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam.