Islam in Nederland, Islam op school

1e druk | 1987 | K. Wagtendonk (red.)
Islam in Nederland, Islam op school

Islam in Nederland, Islam op school | Boek

9789062837083, 143 pagina's
€ 11,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd
Sinds 1947 verrijzen er ook in Nederland her en der moskeeën en minaretten. Met de aanwezigheid van enkele honderdduizenden moslims, voornamelijk afkomstig uit Marokko en Turkije, heeft de islam ook in Nederland zijn intrede gedaan. Hoewel veel ouderen onder hen nog steeds dromen van terugkeer naar hun eigen land, is dit voor hun kinderen, die Nederlands onderwijs krijgen en meestal beter Nederlands dan Arabisch of Turks spreken, geen reeël perspectief meer. Zij leven in twee werelden en om ontworteling en identiteitsproblemen te voorkomen is het van groot belang, dat zij een goed inzicht krijgen in de culturele achtergronden van hun land van herkomst. Omdat moslims sterk aan hun geloof vasthouden, staat daarbij de godsdienst centraal. In dit boek worden de moeilijkheden en mogelijkheden ter sprake gebracht, waarmee de islam in Nederland en in het bijzonder in het onderwijs, te maken heeft. Juist omdat in de islam religie en dagelijks leven onscheidbaar zijn is het niet eenvoudig vast te stellen wat wezenlijk en bijkomstig is in gewoonten en gebruiken en staat de verscheidenheid van herkomst ook een gezamenlijk optreden in Nederland in de weg. Voorts blijkt, dat extreme standpunten van fundamentalistische aard weliswaar af en toe de kop opsteken en voor verwarring zorgen, maar dat van een georganiseerde vorm geen sprake is. Een belangrijk deel van de bijdragen aan deze bundel is verder gewijd aan de mogelijkheden van de religieuze opvoeding en vorming in de islam binnen de Nederlandse onderwijssituatie. Hierbij komen een veelheid van bestuurlijke, didactische en ideologische aspechten van de huidige gang van zaken aan de orde.
Kees Wagtendonk was als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan de vakgroep Godsdienstgeschiedenis en vergelijkende godsdienstwetenschap van de Universiteit van Amsterdam.