Kernbegrippen in de politieke filosofie

Een herwaardering

1e druk | 2001 | H.E.S. Woldring
Kernbegrippen in de politieke filosofie

Kernbegrippen in de politieke filosofie gaat over woorden die iedereen gebruikt, zoals samenleving, democratie, staat, rechtvaardigheid en vrijheid. Ook in de sociale en politieke filosofie nemen deze woorden een centrale plaats in. Er bestaat echter onduidelijkheid over hun betekenis.

De auteur laat zien dat vooral in het liberale denken – dat tegenwoordig dominant is – veel van de oorspronkelijke betekenis van die begrippen verloren is gegaan. Hij maakt duidelijk dat het voor de kwaliteit van een democratische staat en samenleving van groot belang is de authentieke betekenis van die begrippen te achterhalen.

Prof. dr. H.E.S. Woldring is hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit en lid van de Eerste Kamer voor het CDA.